Dobbelt så mange til psykolog

Antallet af nordjyder, som gennem praktiserende læge bliver henvist til psykologhjælp, er næsten fordoblet siden årtusindskiftet.

I 1999 blev 1766 nordjyder henvist til psykolog. I fjor var antallet 3089. - Efter min opfattelse er der flere årsager til den markante stigning. Dels er befolkningen i langt højere grad blevet klar over, at der er mulighed for at blive henvist til en psykolog gennem egen læge. Patienternes forventninger på dette felt er fuldt på højde med, hvad de forventer på andre områder, siger Eddie Nielsen, formand for de praktiserende læger i Nordjylland. - Dels er det i dag almindelig accepteret at søge professionel hjælp, hvis man står i en personlig krise. - Det er blevet en del af vores livsstil, tilføjer Eddie Nielsen. Han oplever ofte, at patienter selv foreslår psykologhjælp som en mulighed. - Nogle har ligefrem den misforståede opfattelse, at de er berettiget til psykologhjælp, hvis de ligger i skilsmisseforhandlinger. Stigningen er sket på alle felter. Folk, som har været udsat for røveri, vold, en ulykke eller har fået foretaget en abort. - Efterhånden er det jo også sådan, at psykologhjælp er noget af det første, som bliver nævnt i forbindelse med katastrofer og større ulykker, selv om akut krisehjælp ikke nødvendigvis skal udføres af en højtuddannet psykolog, bemærker Eddie Nielsen. Den største procentvise stigning i lægehenvist psykologhjælp er pårørende til psykisk syge og invaliderede. Her er der tale om en tredobling siden 1999. Det største antal henvisninger til psykologer i Nordjylland sker i forbindelse med bearbejdelse af sorg. En præst, en læge og en sociolog, som NORDJYSKE har fået til at analysere udviklingen, er enige om at vi er blevet dårligere til at tage vare på hinanden, og at det er godt, der findes professionel hjælp. - Men det drejer sig også om, at der i dag er et voldsomt udbud af såkaldte eksperter, der skal rådgive og vejlede os gennem livets små og store hændelser. Og som de fleste ved, så skaber udbud til tider en kunstig efterspørgsel, siger Michael Hviid Jacobsen, lektor i sociologi på Aalborg Universitet.