Dobbelt så mange vil være landinspektør

Afdeling i København har givet stort løft

De 60 stu­de­ren­de holdt fæl­les stu­die­start trods den fy­sis­ke af­stand på fle­re hun­dre­de ki­lo­me­ter. PRI­VAT­FO­TO

De 60 stu­de­ren­de holdt fæl­les stu­die­start trods den fy­sis­ke af­stand på fle­re hun­dre­de ki­lo­me­ter. PRI­VAT­FO­TO

AALBORG:Ledige landinspektører er stort set lige så sjældne som snevejr i Sahara. Tværtimod har mange firmaer svært at tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Men i de kommende år lysner det formentligt. Efter gennem flere år kun at have haft 30 ansøgere kunne Aalborg Universitet (AAU), der som det eneste danske universitet uddanner landinspektører, i år notere en fordobling af tallet. De 30 ekstra behøver dog ikke flytte til Aalborg. AAU har i stedet oprettet uddannelsen ved universitetets afdeling i Ballerup ved København, og allerede det første år lykkedes det således at tiltrække lige så mange nye studerende der som i Aalborg. - Holdet på 60 er det største nogensinde på landinspektørstudiet, fortæller en yderst tilfreds Esben Munk Sørensen, professor ved uddannelsen. På trods af afstanden på flere hundrede kilometer bliver det alligevel muligt at knytte uddannelsen på de to adresser sammen. En avanceret og meget kraftig bredbåndsforbindelse gør det muligt at holde videokonference sammen, og udstyret kan bruges til fælles forelæsninger, kurser og dialog i det hele taget. Udstyret blev taget i brug mandag, da den fælles studiestart blev markeret, I Aalborg stod rektor Finn Kjærsdam for den formelle åbning, mens formanden for Den danske Landinspektørforening Henning Elstrøm deltog i Ballerup. Afdelingen i Ballerup får også glæde af AAU’s samarbejde med universitetet i Lund i Skåne. Ved at tage tre semestre i det andet land får de studerende en uddannelse, der er anerkendt til brug i både Danmark og Sverige.