Lokalpolitik

Dobbeltmandater og orlov

FOLKEVALGTE:Det er set før! Venstrefolk kan ikke få nok af kasketter, tidligere var det Frederikshavns tidligere Borgmester Jens Chr. Larsen, der ikke kunne overkomme, både at sidde i folketinget og i amtsrådet, hvilket gjorde, at han tog orlov fra det " mindst interessante", nemlig amtsrådsarbejdet. Nu er det så det nyvalgte medlem af sammenlægningsudvalget for Ny Frederikshavn Kommune, venstrekvinden Inger Støtt der nu, efter fire uger, søger orlov fra sammenlægningsudvalget grundet arbejdspres! Arbejdspres - ja det tror da pokker med fuldtidsjob, medlemskab af Skagen Byråd, medlem af Nordjyllands Amtsråd, og nu sammenlægningsudvalget. Mon ikke venstrefolkene snart indser faren i at stille op til "alt" blot fordi partireglerne ikke forbyder det. Man kan hos de borgerlige partier stille op til alle de politiske poster man har lyst til og lade sig vælge, for derefter at søge orlov pga. for meget arbejde! Derfor burde alt der hedder dobbeltmandater forbydes, det er da at tage fis på borgerne! Jeg vil stille spørgsmål tegn ved det seriøse i at stille op til så mange kasketter! Det kan vel ikke komme bag på Inger Støtt, at der er arbejde forbundet med at varetage et politisk erhverv! Men at ville det hele, uden mulighed for så at passe det - det er en "ommer". Er det i det hele taget en lovlig grund at søge orlov fra borgerligt ombud grundet arbejdspres? Ja, det kunne være interessant at få undersøgt! Jeg tvivler at det kan være rigtigt!