Dobbeltmoral holder ikke

På regeringens prioriteringsliste står en styrkelse af den danske økonomi på en sikker første plads. På oppositionens liste kan den danske økonomi ikke rangere særlig højt.

Dette viser oppositionen endnu en gang ved at tøve i forhold til regeringens forslag om at sænke kravet i beløbsordningen i forhold til arbejdsmarkedsindvandring. Hvor regeringen ønsker en vækst i den danske økonomi og foreslår at gøre det nemmere for udenlandsk arbejdskraft at komme til Danmark, så dvæler oppositionen endnu en gang. Igen viser oppositionen hvor dobbeltmoralske de er, når det handler om ændringer på integrationsområdet. Igen viser de deres økonomiske uansvarlighed. Jeg har stor respekt for mine politiske modstandere, når de argumenterer sagligt og med sammenhæng, men S og SF's dobbeltmoral i udlændingepolitikken er usaglig og uærlig. Det hænger ikke sammen, når de mener, at det er forargeligt at stille kvalifikations- og uddannelseskrav ved familiesammenføring, mens det kun er højtuddannede der må komme ind som arbejdskraftindvandring. Oppositionen har længe anklaget regeringens pointsystem for familiesammenføring for at være uddannelsessnobberi. Fejlagtigt har S og SF fået det indtryk, at man skal være professor fra Harvard for at blive familiesammenført i Danmark. Dette er forkert. Pointsystemet lægger op til, at både håndværkeren og akademikeren kan komme til Danmark - de får blot point for noget forskelligt. Netop fordi oppositionen har kritiseret pointsystemet for familiesammenføring vækker det stor undren, at de ikke ubetinget støtter VK's forslag om at lempe på reglerne for arbejdskraftindvandring. På den ene side synes de, at det er en rigtig dårlig ide at gøre det lettere for kvalificeret arbejdskraft at komme til Danmark. De mener, at beløbsordningen skal forbeholdes højtuddannede specialister. På den anden side kritiserer de VK's pointsystem, fordi de tror, at pointsystemet vil favoriserer professorer og højtuddannede akademikere. I Venstre mener vi, at det er fair at stille krav, det gør vi til alle danskere, f.eks. har vi en 10 års undervisningspligt i Danmark, og derfor er det både sund fornuft og fair at stille krav til dem, der ønsker at indvandre til Danmark. For Venstre handler indvandring om at tiltrække arbejdskraft, som kan være med til at sikre vækst og velfærd. Det handler ikke om, om man er direktør eller sygeplejerske. Det væsentlige for os er, at indvandrere har et arbejde, så de kan bidrage til samfundet og fællesskabet. Det er liberal politik - let og ubesværet adgang for dem, der kan og vil.