Dobbeltspil?

Regeringen har præsenteret en aftale om en ny stærk udlændinge- og integrationspolitik. Aftalen markerer en ny offensiv integrationspolitik, hvor man belønner de udlændinge, som viser vilje til at bidrage aktivt til det danske samfund - og dermed understreges det personlige ansvar for integrationen.

Budskabet til velintegrerede indvandrere er derfor klart og liberalt. Gør man en aktiv indsats for at lære sproget og dansk kultur og for at bidrage positivt til samfundet, så kan man nu få permanent opholdstilladelse efter 4 år mod typisk 7 år i dag. Dermed er aftalen en direkte forlængelse af det nye regeringsprogram "Danmark 2020", hvor målet er, at Danmark skal være et af de bedste lande i Europa til integration. Omvendt indføres en række stramninger for dem, som har vendt det danske samfund ryggen. Aftalen sikrer nemlig en videreførelse af en fast og fair udlændingepolitik, som har kendetegnet VK-regeringen siden 2001. Vi har fået den ukontrollerede indvandring under kontrol. Det har givet overskud til en fordomsfri, effektiv og målrettet integrationsindsats, som virker. Venstre skal hele tiden se med friske øjne på, om vi har indrettet vores lovgivning hensigtsmæssigt. Det er årsagen til serviceeftersynet af udlændinge- og integrationspolitikken. Derfor skærpes kravene i familiesammenføringssager for at sikre, at familien kan forsørge sig selv. Aftalen har igen udstillet det røde regeringsalternativ. Stilheden fra SF’s formand, Villy Søvndal, er larmende. Hvad mener Søvndal egentlig? Deler han Marianne Jelveds syn på aftalen som værende ”umenneskelig”? Jelved kaldte for få måneder siden Villy Søvndal for en ”dobbeltspiller”, fordi han altid har to meninger, når det handler om udlændingepolitikken. Nu mangler vi en udmelding, Villy! Hvad mener du egentlig?