EMNER

Dø om så det gælder ...

- Det giver mening at kæmpe for friheden til at være menneske, sagde orlogspræst Laurids Korsgaard

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Garnisonskommandant Carl B. Johansen talte om Dannebrogs betydning som symbol for de udsendte danske soldater.

5. september er ny flagdag i Danmark. Det blev lørdag morgen markeret ved en højtidelighed på Flådestation Frederikshavn. Pårørende til udsendte soldater, familie, venner og ansatte i Søværnet var mødt frem til flaghejsning. Tordenskiolds Livgarde saluterede og garnisonskommandant Carl B. Johansen og orlogspræst Laurids Korsgaard talte. Sidstnævnte tog udgangspunkt i salmen Altid frejdig når du går: - Kæmp for alt, hvad du har kært. Dø om så det gælder, da er livet ej så svært, døden ikke heller. Sådan sang man under besættelsen, når man skulle holde modet oppe eller bære sorgen over mistede modstandsfolk. Sådan synger vi igen og igen på kirkegården, når vi har sænket en kiste i graven. Disse enkle, stærke ord har fået ny aktuel betydning, når vi står her i taknemlighed for at hædre vore unge, der risikerer livet i internationale operationer, sagde Laurids Korsgaard. Men hvorfor sender vi unge ud med den store risiko, som vi kender alt for godt? Giver det mening at leve, kæmpe og måske dø for den sag? Sagt med én sætning handler det om friheden til at være menneske. - Den har vi kær. Når vi kæmper for den, da er livet ej så svært. Så ved vi, hvad vi skal. Så er der noget meningsfuldt, noget større end os selv at være her for (...) Det fornemmer vore unge mennesker ude i ørkenstøvet og på havet sikkert inderst inde sagde Korsgaard og fremhævede kampen for fædreland og demokrati: - Mening giver det kun, fordi vi har noget at kæmpe for. Fædrelandet, som vi nu må forsvare langt hjemmefra. Fædrelandet er ikke bare et stykke jord. Det er en måde at være menneske på; demokratiet, ligeværdighed for høj og lav, mand og kvinde, frihed til at tænke, tale og tro, som vi vil. Carl B. Johansen talte om Dannebrogs betydning som nationalt symbol: - Dannebrog får en særlig betydning og en særlig plads i ens hjerte og bevidsthed, når man er eller har været udsendt (...) Synet af Dannebrog maner til stolthed og bringer erindringer frem om den tid, man var ude og dem man var sammen med. Levende som døde. Derfor vil Søværnet i Frederikshavn også fremover markere denne dag til ære for vore udsendte.