Redningsvæsen

Død omkostning med for højt beredskab

AALBORG:Der er ingen af lægerne på Aalborg Sygehus, der kommer til at stå direkte skoleret over for den amtslige sygehuschef, amtssundhedsdirektør Jesper Christensen, i anledning af, at en ældre patient kom til at vente næsten tre døgn, inden hun fik opereret en brækket hofte. - Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at der måske ikke kan udvises en smule mere smidighed, siger Jesper Christensen, og sygehussystemet skal selvfølgelig lære af de fejl, der sker. Som system vil amtssundhedsdirektøren imidlertid ikke nødvendigvis kritisere beredskabet. - Nogle gange er det for højt, og andre gange - som uheldigvis i denne pinse - er det mere stramt, så der skal udvises ekstra fleksibilitet, men vi er jo ikke interesserede i at bruge ressourcerne på er beredskab, som reelt kun udnyttes i særlige situationer, siger Jesper Christensen. Al beredskab, der ikke udnyttes, er en død omkostning. Vi vil hellere bruge pengene på den daglige produktion.