Død ved RoundUp

Skvalderkål kan hurtigt få kål på en ellers pæn have, hvis man ikke er over det med knofedt ... eller?  Arkivfoto

Skvalderkål kan hurtigt få kål på en ellers pæn have, hvis man ikke er over det med knofedt ... eller? Arkivfoto

En historie om døde bambusplanter har skabt en del debat i Helleskovs Have på internettet. Mads foreslår at give sin bambus et skud RoundUp og klippe de visne stængler ned. - Der er nu ikke rigtig nogen rødder tilbage mere. De er rådnet bort, og jeg har plantet små fine tranebærplanter i stedet, skriver Mads. Og det fik Jette til at klage over andre (mis)vækster som skvalderkål: - Jeg har prøvet med giftmidlet RoundUp ( med pensel) det virker bare ikke - graver nu op med planteske for ikke at ødelægge de små planter der gerne må være der, skriver Jette og efterlyser fiksere metoder til at udrydde ”upassende” planter i haven. Mikkel mener, at mennesker med en lille smule omtanke og respekt for hinanden og naturen fjerner ukrudt ved anvendelse af godt gammeldags knofedt. - Det giver motion (men det er måske her skoen trykker?) og virker mod alt - også skvalderkål! Ved blot at rykke alle synlige stængler over en gang hver 14. dag gennem et helt sommerhalvår svækkes kålens rødder tilstrækkeligt til, at den året efter ikke er et større problem end så meget andet, man blot luger væk. Selvfølgelig kan man sprøjte med RoundUp, glyphosat o.a. og så skyde skylden på landbruget og industrien, når drikkevandet ikke længere kan drikkes i sin reneste form. Det er uforsvarligt at bruge kemikalier i haven under alle omstændigheder. Alt efter hvor i Danmark man befinder sig, finder giften vej gennem jord, kalk og kridtlag på blot 12-20 år, hvorefter det når vores børns drikkevandsreservoirer. Så væk med giften og på banen med klør fem! - Helt korrekt, mener Karen. - Lad ikke dovenskab blive en udvej. Detsuden, efter hårdt arbejde kommer der belønning i form af følelsen af udrettelse og i vil sætte mere pris på jeres haver og blomster og føle jer mere stolt af resultatet. Det viser også et godt forbillede for vores børn. Så på med vanten... , er Karens råd. Per D er enig: lycka til med dit brug av roundup och så må vi håpe att du ikke gir dig selv eller andre cancertumörer eller döder andre levande varelser, skriver han og er ikke helt på linje med Kurt: Brugt rigtigt, er der ingen fare for uønskede bivirkninger ved at anvende RoundUp i haven. Emnet har tit været oppe at vende, men endnu har ingen kunnet angive nogen som helst påvirkninger af grundvandet ved brug af RoundUp. Per H. opponerer over at blive beskyldt for at være doven ved brug af moderne ukrudtsbekæmpelsesmidler: - Vi lever ikke i 20"eller 30érne, hvor mange levede på kanten af fattigdom, fordi høsten af og til slog fejl. Landbruget og dermed resten af landet, havde ikke været på det nuværende stade, hvis det ikke var fordi effektive ukrudtsmidler som RoundUp o.l. gjorde det muligt at bekæmpe b.l.a. kvikgræs. På de magre jorder kunne kvikgræs ødelægge høsten fuldstændig, konsekvenserne kan man vel forestille sig. Ingen undersøgelser har, trods særdeles ihærdige anstrengelser, kunnet påvise RoundUps skadelige virkning (udover på ukrudtet ;-). FUN saftevand er beregnet til at drikke. RoundUp er beregnet til at bekæmpe ukrudt. Læs mere i Helleskovs Have på http://blog.nordjyske.dk