Velgørenhed

Døde grise og brugt papir for sig

Flertal for regulativ for indsamling af papir vedtaget efter længere debat

FARSØ:- Vi burde begynde at sige nej. Vi må jo ingenting efterhånden. Ordene kom fra Thorkild Fransgaard (UP) under debatten i byrådet om regulativet for indsamlingen gennem Renovest af papir i kommunen. Regulativet henviser til lovgivningen om beskyttelse af miljøet og affaldshåndteringen, og det indebærer, at borgerne kan risikere straf. Det samme er tilfældet med det almindelige affald fra husholdningerne, påpegede Kurt Friis Jørgensen (V) under debatten, og Thorkild Fransgaard medgav, at der var tale om en lille sag, men han fandt, at kun ved at kommunalpolitikerne begyndte at sige nej, var der håb om at råbe Christiansborg op. Også den tidligere borgmester Jette Thomsen (K) vendte sig mod straffebestemmelserne, men på den måde, at hun fandt, at man i stedet skulle bruge belønning og være positive. Man kunne udlodde en rejse til Malta eller begynde at give et par flasker vin. Formanden for teknisk udvalg Kaj Wisti Lassen (V) mente ikke, at indsamlingen af papir ville blive billigere, hvis kommunen undlod straffebestemmelserne i regulativet. Ingen døde grise Det var ellers, hvad der var blevet lovet, da flertallet i byrådet vedtog at lade det fælleskommunale affaldsselskab overtage papirindsamlingen. Til gengæld havde spejderne og de frivillige organisationer mistet en indtægt, og Fransgaard konstaterede, at den nye ordning koster husstandene hundrede kroner. - Så siger man, at renovationen alligevel var blevet dyrere, men det kommer ikke sagen ved, fastslog Th. Fransgaard. Jens Kr. Pedersen (S) spurgte ironisk, om Fransgaard mente, at lovene kunne vedtages i Folketinget uden at de var gældende for Grønland, Færøerne eller Farsø. Kaj Wisti Lassen påpegede som formand for teknisk udvalg, at der var nød til at være bestemmelser, så man kan skride ind mod, at papircontainerne ikke blev brugt til døde grise eller andet. Han nævnte videre, at kommunen igen må plante juletræer, så spejderne igen kan få noget at sælge i sæsonnen. Carlo Nielsen (UP) foreslog, at kommunen går ind er mægler for et køb og nedrivning af Nørregade 23 for at forskønne byen. Det var ikke en kommunal opgave, fandt Th. Fransgaard og var her på linje med borgmester Hans O. A. Kjeldsen og flertallet af byrådet. Uden afstemning godkendte politikerne videre, at prisen på den ny byggemodnede erhvervsjord ved Svoldrupvej og Røjbækvej bliver 33 kroner for hver kvadratmeter. Der er plads til 11 grunde på mellem 6000 og 11.000 kvadratmeter. Byrådet godkendte videre et revideret regulativ for Lillemøllebæk, og i den forbindelse bemærkede Kaj Wisti Lassen, at regulativet indarbejder og dermed informerer om de lovbestemte to meter dyrkningsfri bræmmer langs bækken. Snak om tariffer Videre opstod der i byrådet tvivl om, hvorvidt bestyrelsen for Hvalpsund Kraftvarmeværk afgiver initiativret eller tvært om får mere af denne ret, når et forslag til ændrede vedtægter fastsætter, at bestyrelsen alene kan fremsætte forslag til investeringsplan. - Så kan bestyrelsen netop fastsætte tarifferne og udgiftsfordelingen, påpegede Jens Kr. Pedersen, mens Kaj Wisti Lassen fandt, at man måtte stemme imod, hvis vedtægtsændringen betød, at kun generalforsamlingen kunne fastsætte tarifferne. Borgmesteren og Th. Fransgaard mente, at byrådet ikke havde andet at gøre end godkende vedtægtsændringerne, når disse var vedtaget af varmeværket. Endelig godkendte byrådet kommunens lønpolitik og gaveregulativ, dog med den tilføjelse at økonomiudvalget skal være orinteret. Og byrådet godkendte et svar til Tilsynsrådet, foranlediget af Socialministeriet, fordi kommunen endnu ikke har fastsat kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service. Formanden for socialudvalget, Jens Kr. Pedersen, forklarede, at sagen ikke kunne nå frem til byrådet denne gang, da der ikke var tid nok til høring i blandt andet ældre- og handicaprådet. Kravene er nu klar, kom det frem, og borgmesteren kunne supplere med den oplysning, at en tredjedel af kommunerne ikke havde haft disse klar inden nytår, som var fristen. - Vi skal nok få glæde af det her arbejde, men til en start er det meget bureaukratisk, fastslog Jens Kr. Pedersen.