Lokalpolitik

Døde mus fundet hos vandværk

Rådmand kalder fund for stærkt kritisabelt, han mener forhold på syv private vandværker i Nibe-området er under almindelig standard

Der er nærliggende fare for at vandet kan blive sundheds- farligt hos syv private almene vandværker i den tidligere Nibe Kommune, påpeger forsyningsvirksomhederne efter at et teknisk tilsyn bl.a. har fundet døde mus på et vandværk. 	Arkivfoto: Grete Dahl

Der er nærliggende fare for at vandet kan blive sundheds- farligt hos syv private almene vandværker i den tidligere Nibe Kommune, påpeger forsyningsvirksomhederne efter at et teknisk tilsyn bl.a. har fundet døde mus på et vandværk. Arkivfoto: Grete Dahl

Flere døde mus i pumpesumpen hos Kølby Vandværk, og på andre vandværker utætheder der gør, at insekter og smådyr kan trænge ned i boringen. Det er bare nogle af de forhold som et teknisk tilsyn med syv private almene vandværker i den tidligere Nibe Kommune har afsløret. NORDJYSKE Medier har søgt og fået aktindsigt i notatet om det tekniske tilsyn, der fandt sted i første kvartal i år. Forsyningsrådmand Preben Pedersen er absolut ikke stolt over forholdene, som ifølge forsyningsvirksomhederne betyder, at der er nærliggende fare for, at vandet kan blive sundhedsskadeligt. I første omgang har de syv vandværker fået et forvarsel om et påbud, og hvis tingene ikke er rettet op inden 15. juli, får de et påbud. Især fundet af døde mus i pumpesumpen har rystet rådmanden, da bakterierne fra de døde mus kan udgøre en forurenings- og sundhedsrisiko. - Når man ved en tilsyn finder døde mus, så er det stærk kritisabelt, siger Preben Pedersen. Han undrer sig over, at Kølby Vandværk ikke selv har fundet musene, men at det sker ved et tilsyn. - Det er lidt uforklarligt, at man i dagens Danmark kan finde sådan nogle eksempler, siger Preben Pedersen, der peger på, at forsyningsudvalget nu har besluttet, at rådmanden i fremtiden har kompetencen til at meddele påbud med baggrund i de tekniske tilsyn. Preben Pedersen understreger, at det er de private vandværkers ansvar at holde rent og ikke Aalborg Kommunes ansvar. I sidste uge mente rådmanden ellers, at forholdene som tilsynet havde afsløret var småting, men det mener han ikke længere. Eksempelvis er der også på flere vandværker blevet konstateret utætheder, så insekter og smådyr kan trænge ned i boringen. - Det er uacceptabelt. Når det ikke er tæt, så kan der falde andre ting ned. Sådan nogle ting skal bare være i orden. Hos Kyø Vandværk har tilsynet fundet en tidligere vandværksboring, som ikke er sløjfet, og boringen ligger ifølge kommunen totalt ubeskyttet hen, så skidt og snavs har direkte adgang til grundvandsmagasinet. - Det synes jeg er noget sløseri. Der kan trænge noget ind i boringen. Det bør ikke kunne finde sted, siger Preben Pedersen. Han undrer sig over, at tilsynet har kunne finde så mange fejl på vandværker, der alle ligger i den tidligere Nibe Kommune. - Generelt er vi af den opfattelse, at vandværkerne i Aalborg Kommune er i ordentlig stand, derfor har det overrasket mig at finde syv vandværker, der ikke har tingene i orden, siger Preben Pedersen. Han afviser, at forholdene på de private vandværker i Nibe er generelle for standarden i Aalborg Kommune. - Det er det bestemt ikke, det her er under almindelig standard. Med hensyn til hvordan det ser ud på andre private vandværker, påpeger rådmanden, at der er lagt en plan for tilsyn. - Det er også et ressourcespørgsmål, men man kommer rundt til alle vandværker. Med hensyn til vandkvaliteten så har forsyningsvirksomhederne været i kontakt med de laboratorier, der udfører test af vandkvaliteten på de nævnte vandværker, og tingene er i orden. - Der er ikke fundet noget, der giver anledning til problemer i forhold til sundhed.