Dødes tandplomber forgifter luften

Der er giftigt kviksølv i den luft, vi indånder, og en stor del af det kommer fra tandplomberne på de over 40.000 afdøde danskere, der hvert år brændes på landets krematorier. Den giftudledning skal nu stoppes.

Mens private erhvervsvirksomheder er blevet underlagt skrappe miljøkrav, står krematorierne nu tilbage som en af de største kviksølvforurenere sammen med forbrændingsanlæggene. I Nordjylland blæses årligt 12 kilo kviksølv ud gennem krematoriernes skorstene, og på landsplan er det 170 kilo kviksølv. - Det er alt for store mængder gift, der udledes ved afbrænding af afdøde, siger ingeniør i Miljøstyrelsen, Finn Juel Andersen. Miljøstyrelsen udsender i løbet af efteråret en bekendtgørelse, der indebærer, at alle nye krematorier fra januar næste år skal udstyres med filtre, der renser røgen for både kviksølv og dioxin. De gamle krematorier bliver pålagt at installere lignende filtre, efterhånden som deres miljøgodkendelser revurderes. - Mens andre virksomheder er pålagt strenge miljøkrav, er krematorierne hidtil gået fri, men nu er turen også kommet til dem, siger Finn Juel Andersen. Ud af landets 32 krematorier har kun to københavnske krematorier installeret filtre. Udledningen fra de øvrige overskrider i flere tilfælde Miljøstyrelsens grænseværdier. Der er ganske vist sket et kraftigt fald i brugen af kviksølv i danske tandklinikker de senere år, men det varer længe, inden det slår igennem, vurderer Miljøstyrelsen. - De mennesker, der kremeres de kommende mange år, har næsten udelukkende kviksølvfyldninger, siger Finn Juel Andersen. Det er bevist, at kviksølv i miljøet har alvorlige konsekvenser, blandt andet for børns indlæringsevne. Andre teorier går på, at kviksølv i miljøet er årsag til manglende sædkvalitet, autisme hos børn, sukkersyge og Alzheimers. I Nordjylland brændes årligt cirka 3.000 afdøde på krematorierne i Hjørring og Aalborg. Det belaster miljøet med cirka 12 kilo kviksølv. Aalborg Kommune har udsigt til en dyr ombygning, når man skal opfylde de nye lovkrav i krematoriet på Filstedvej, der har to ovne. Filtrene koster cirka to mio. kr., og kælderen skal udbygges for et tilsvarende beløb. - Det er en stor økonomisk byrde, vi bliver pålagt. Men vi kan ikke komme udenom, at det miljømæssigt er det eneste rigtige at få installeret filtre på vore ovne, siger driftsplanlægger i Aalborg kommune Roar Clausen. Aalborg Kommune skal drøfte sagen med Nordjyllands Amts miljøtilsyn efter sommerferien, og Roar Clausen håber, at kommunen får en frist på et par år til at installere de nye filtre.