Skolelukninger

Dødsdommen er endelig

Udvalgsformand føler sig overbevist om, at byrådet denne gang vil gennemføre de planlagte skolelukninger.

Beslutningen om den nye skolestruktur holder også i byrådet. Det føler børne- og familieudvalgsformand Mogens Jespersen (V) sig overbevist om. Fem medlemmer af børne- og familieudvalget står bag en indstilling om at lukke Hobro Nordre Skole og syv landsbyskoler. To Venstrefolk støtter langt hen ad vejen, men har hver især alternative forslag. Uden for står en syvmandsgruppe med fem Venstrefolk, en konservativ og en DFer. De vil lukke i Rostrup, Handest, Hvornum, Onsild, men bevare Nordre Skole - men uden overbygning - samt Vebbestrup Skole og Astrup Skole som landsbyskoler. Og videreføre Havbakkeskolen uden at tage indskolingen fra Øster Hurup og lægge den over til Skelund. Det vil i følge gruppen betyde en besparelse på 7,5 mio. kroner på driften. - Der vil selvfølgelig blive snakket frem og tilbage, men jeg er ikke interesseret i at deltage i en gang mudderværk frem til den 16. december. - Vi har forholdt os til den spareopgave, byrådet har pålagt os, og har på driften formået at finde 13,7 ud af 15 mio. kroner, og jeg tror på, vi har et flertal bag os, fremhæver udvalgsformanden. Men han erkender samtidig, at bustransporten af skoleelever helt sikkert bliver dyrere end i dag - og det trækker som bekendt fra. I 2008 var skolelukninger også på tale i Mariagerfjord. Dengang indstillede børne- og familieudvalget fem skoler til lukning, men byrådet slog op i banen og opgav efter massivt pres fra borgerne.