Lokalpolitik

Dødsfælder i Skørping

TRAFIKSIKKERHED:Vi vil gerne ønske Skørping Skole, bestyrelse, forældre, børn og andre brugere til lykke med den ny cykelsti. Ud over den klare forbedring, cykelstien er, mener vi også, der er en god signalværdi i den prioritering, der ligger til grund for beslutningen: Vi vil kunne cykle i stedet for at tage bilen. Vi vil kunne færdes sikkert på cykel Det er dejligt, og vi glæder os over det. Men dette bør ikke være de laurbær, vi hviler hovedet på. Der er mange steder, der på samme måde kræver vores opmærksomhed og ikke mindst handling. Hanehøjvej - mere præcist strækningen fra Gammel Skørpingvej og hele vejen til rideklubben - er et af de steder, der allerede nu burde være forbedret og gjort mere sikker. Med den nye bebyggelse og de nye udstykninger er problemet ikke mindre. Efter den sidste udstykning kan der nu påregnes, at der dagligt cykler 20-30 børn på en meget smal, snoet og bakket vej, hvor ingen former for sikkerhedsmæssige foranstaltninger er truffet. Skrækscenariet er: To biler, der mødes på ét af de kritiske steder på strækningen, netop hvor en mor med barnevogn og en lille på trehjulet kommer trillende. Skal vi blot vente på, den første alvorlige ulykke indtræffer? Når vi nu ved, hvor svært det kan være at overbevise vælgerne om, hvor de skal sætte deres kryds, undrer vi os over, man ikke fra politisk side har udvist større interesse for at have den slags prioriteringer højest på listen. Omvendt kan grunden være, at der trods alt er for få stemmer at hente i området? Hvis der virkelig menes noget med Sund By-politik, bør det som minimum være sikkert at færdes som fodgænger og cyklist. De, der i kommunen bor på sådanne steder, bør i egen og deres børns interesse massivt forlange, at sådanne problemer tages seriøst og løses. På opfordring vil vi sørge for, at der i de kommende dage bliver foretaget en underskriftsindsamling, som afleveres til det siddende byråd.Det kan og skal gøres bedre. Hvis nogen ser problemer andre steder eller har gode forslag, kan de kontakte en af os.