Tylstrup

Dødsfald

‡Axel Risager Kjær, fhv. gårdejer, Broengen 3, Ø. Brønderslev, 92 år. Axel Kjær var født på Skaanvadgaard i 1916, I 1950 overtog han sit fødehjem. Skaanvadgaard hvor han boede og arbejdede, til han var langt oppe i 60’erne. Han drev gården med fremsynethed og åbenhed over for nye metoder og teknik. Han var landmand med liv og sjæl og dommer ved talrige dyrskuer, ikke mindst, når det angik avl af de klassiske jyske hesteracer. Axel Kjær varetog samtidig talrige tillidshverv i landboforeningen, som formand for sparekassen og medlem af sognerådet og skolekommissionen. Hans faglige dygtighed tiltrak mange karle og piger, og mange af dem har siden holdt kontakten ved lige. I 1950 blev han gift med Aase Dahl. De fik tre døtre og havde et åbent og selskabeligt hjem. Aase og Axel Kjær drev gården til 1982, hvor de afhændede den til datteren Johanne og svigersønnen Henning, hvorefter de flyttede til byen. Først på Dannevirkevej, hvor de boede i 14 år. Derefter til Broengen, hvor Axel fik 12 år. I 1998 havde Axel Kjær den sorg at miste sin kone, men han har klaret sig selv i huset og gjort nytte, når familien skulle samles. Han lærte sig hurtigt at lave mad og bage. Han var velfungerende, bortset fra bentøjet, lige til det sidste. Han døde efter få timer på sygehuset. Dermed blev der sat punktum for et meget aktivt liv, præget af ansvar for både sit eget og det fælles i sognet og i familien. Det pinte ham meget, da han måtte opgive at passe sin lille have. Men han glædede sig, når naboer, venner og familie så ind til ham. Hans erhverv fyldte meget, men dog mest familien, de tre døtre og deres familier, især satte han stor pris på de seks børnebørn og tre oldebørn. Axel Kjær fulgte meget med i, hvad der skete i familien og i verden omkring ham, gennem aviser og tv. Axel Kjær nød meget at komme i strandhuset i Løkken. Han overleves af sine tre døtre, Agnethe i Ulsted, Johanne på Skaanvadgaard og Ellen i Tylstrup, samt tre svigersønner, seks børnebørn og tre oldebørn.