EMNER

Dødsfald

‡Mathias Kjeldsen, Jernbanegade 33, Hadsund, 86 år. Han var født på gården Lille Restrup ved Aalestrup, hvor han voksede op sammen med to søstre. Han havde interesse for landbrug og fik, efter at have tjent fædrelandet som soldat, arbejde på større gårde i Danmark og Sverige. Alt for tidligt mistede Mathias sin far. Sammen med sin mor købte han i 1948 Kildegården ved Visborg. To år senere giftede han sig med Gerda Bonde. Mathias Kjeldsen blev en dedikeret, engageret landmand - proprietær til 130 tdr. ld.., som han drev alsidigt. Kjeldsen var en god arbejdsgiver for mange ansatte. Gården blev solgt i 1970, og familien flyttede til hus i Hadsund. Mathias ernærede sig i de følgende år ved forskellige erhverv bl.a. med slægtsforskning og som assurandør. Da han blev 60 år, mente han, at han havde arbejdet nok med ordinært lønarbejde, og de følgende 26 år helligede han sig forskellige lidenskaber. Mathias Kjeldsen var meget aktiv, har bl. a. arbejdet for et jagtkonsortium på Høgholt med oprettelse og vedligehold af fasanvolierer og -opdræt. Det var en opgave, der krævede snilde, trofasthed og stor indsigt. Hans altoverskyggende passion var jagt og natur. Med lyst og interesse førte Mathias Kjeldsen endog et stort antal unge mennesker gennem jagtprøven. Som udøvende jæger var han vært på egne jorder og var en eftertragtet og respekteret deltager på et utal af jagter - også i udlandet. Hjemmets vægge blev udsmykket med langt over 100 opsatser. Mathias Kjeldsen var en værdig patriark, der holdt af at videreføre traditioner. Han var en kærlig ægtemand og far til fem nulevende børn, en trofast og god ven. Han kunne formidle viden og visdom, havde en ægte interesse for andre mennesker, og hans og Gerdas familie og omgangskreds var altid nærværende i deres omsorg, i tanker og gerninger. De seneste år blev tiltagende svære på grund af svigtende sanser, og senest ramtes Mathias Kjeldsen af uhelbredelig sygdom. Men alle omkring ham mødte fortsat et muntert, kækt, men også omsorgsfuldt og meget ydmygt og taknemmeligt menneske.