Dødsfald

‡Lisbet Oda Hansen, Milbakvej 92, Milbak, Sulsted, 60 år. Lisbet Oda Hansen døde efter længere tids sygdom. Hun var født og opvokset i Fredensborg, hvor hun blev udlært bogholder/sekretær. I 1971 blev hun gift i Asminderød Kirke med Erik Brix Hansen, hvorefter de flyttede til Milbakvej 92, Sulsted. Her fik de tre drenge og en datter. Samtidig med at være landmandskone og have fuldtidsjob ved siden af engagerede Lisbet Oda Hansen sig meget i lokalsamfundet. Hun var næstformand i skolebestyrelsen på Sulsted Skole i en lang årrække. Efter børnenes afgang fra folkeskolen fik Sulsted Samråd glæde af hendes kundskaber. Den store interesse i børnenes liv afspejledes også i hendes frivillige beskæftigelse i Sulsted Idrætsforening. Her sad hun i bestyrelsen, var kasserer og ydede køkkenhjælp samt hjælp i forbindelse med klubbens arrangementer. Lisbet Oda Hansen havde også mange private interesser, der gavnede andre. Bl.a. hendes talent for at skrive lejlighedssange blev benyttet af mange. Ofte satte hendes sange stemningen til festerne - rekorden lyder på fem sange til én konfirmation. For at kunne yde den størst mulige støtte og hjælp til børnene gjorde hun meget for at dygtiggøre sig. Hun læste tysk, fransk og psykologi på aftenskolekurser på VUC, og hjemmet blev åbnet for flere internationale organisationer for sportsfolk og studerende. Mens alle børnene stadig boede hjemme, var der tale om kortvarige ophold i forbindelse med sommerarrangementer. Efter at ét af børnene flyttede hjemmefra, blev det tomme værelse som en selvfølge tilbudt en amerikansk udvekslingsstuderende. Det blev begyndelsen på et livsvarigt venskab, der har givet anledning til en rejse til staterne for at deltage i ”den nye datters” bryllup. I sit livs efterår blev Lisbet omskolet fra bogholder til plejer, og indtil sygdommen udviklede sig, arbejdede hun på Syrenbakken. Hendes behov for at vise omsorg for andre kom også til udtryk i hendes fritid, hvor hun blev besøgsven for ældre medborgere. Lisbet Oda Hansen efterlader sin mand, fire børn og børnebørn.