Hadsund

Dødsfald

Hilma Overgaard Lassen, plejehjemmet Skovgaarden, Hadsund, 87 år. De fleste af livets timer tilbragte hun på vandet sammen med sin mand, Overgaard Lassen. Parret havde en mindre coaster, og da den blev afhændet, var det en lystsejler, der blev omdrejningspunktet. Hun var fra Grenaa, hvor hun voksede op i et fiskerhjem, og det var i hjembyen, hun mødte sin kommende mand. Han og en tvillingebroder var på navigationsskole i byen, og da det var overstået, flyttede hun med ham til Hadsund. Tvillingebroderen fandt også sin kommende hustru i Grenaa. De blev gift i 40-erne og erhvervede sig et 35 tons fragtskib, der hovedsageligt blev brugt til at sejle cement fra Dania ved Mariager fjord rundt til mindre danske kystbyer. Hun fulgte sin mand på alle sejladser og var gast om bord. Parret havde dog også fast bopæl i Hadsund, men det var ikke mange dage, de opholdt sig der. Mod slutningen af 50-erne løb udviklingen fra de små coastere, og de opgav sejladsen. Det blev i stedet til en fiskeforretning på Storegade i Hadsund. Ejendommen blev revet ned i forbindelse med byggeriet af den ny bro. Parret gik på en tidlig pension og flyttede til Drosselvej i Hadsund. De slog deres kærlighed på en lysesejler, der blev brugt på fjorden, men det blev også til flere længere ture på Kattegat. Hun mistede sin mand i 1992 og fik mere tid til blandt andre sin søskendes børnebørn. Selv havde hun ingen børn. For godt tre år siden flyttede hun ind på plejehjemmet.