Frøstrup

Dødsfald

‡Efra Marie Dahl Kloster, Frøstrup er død 78 år. Hun var født i Lildstrand og gik i daværende skole der. Allerede i skoletiden hjalp hun forældrene Frida og Niels Holme med prikling af små graner i daværende planteskole i Lild Klitplantage. Derudover stod hun for rengøring og madlavning for bedstefaderen, Chr. Lund Dahl, og sine to morbrødre. I 1950 giftede Efra Holme sig med Jens Kloster fra Kærup. Først boede de i Frøstrup senere Bjerget og i 1965 flyttede de til Lildstrand, hvor de egenhændigt byggede nyt hus på Harebakkevej 2. Efra Kloster hjalp sin mand i Plantagen i Lild og tog ud som kogekone. I 13 år var hun kogekone på Frøstrup Kro, senere på Sandnæshus i Lildstrand. I mange år gik hun til gymnastik. Efra og Jens Kloster besøgte gerne ældre mennesker, der havde behov for at snakke. Efra Kloster mistede sin mand i 2001 og boede alene. Efter sygdom flyttede hun på områdecenter Trye i 2008. Familien betød meget for hende, hun var meget omsorgsfuld og gæstfri. Efra var glad når familie og venner kom på besøg. Efra og Jens Kloster fik to børn: Sønnen Kim og svigerdatteren Mona i Lildstrand og datteren Bodil i Hanstholm. Desuden efterlader Efra Kloster sig seks børnebørn og fem oldebørn.