Lindholm

Dødsfald

‡Magna Christensen, Plejehjemmet, Vadum, 96 år. Hun var født i Lindholm. Som ung var hun tjenestepige på gårde på egnen, og mens hun havde plads på en gård i Vadum, traf hun Ingemann, der blev ansat som karl samme sted. De giftede sig i 1936 og havde de første år fodermesterpladser, hvor de hjalp hinanden med arbejdet, bl.a. malkning af et større antal køer. I 1939 købte de hus ved Vadum, og Ingemann Christensen blev arbejdsmand og senere civilarbejder ved militæret. Magna Christensen tog sig derefter af hjemmet og de to børn, men til huset hørte også et par tdr. land jord og nogle få dyr, som ægtefællerne passede. Indtil 1949 boede de på det lille husmandssted, men købte så hus i byen, og i 40 år boede Magna og Ingemann Christensen på Ellehammersvej. Herfra flyttede de i lejebolig på Brodersensvænget, men efter at Magnas helbred blev dårligere, fik parret i juli sidste år ophold på plejehjemmet. De færreste når at fejre jernbryllup, men det gjorde Magna og Ingemann Christensen for godt to år siden, og de kunne se tilbage på mange gode år, selv om de også i sin tid oplevede vanskelige tider. Men med de midler, der var, skabte de sammen et godt og trygt hjem og var tilfredse med tilværelsen. Magna Christensen var et stilfærdigt menneske, der nød at hygge om familien. Tidligere kørte de af sted med campingvogn i ferierne, men Magna og Ingemann foretog også flere charterrejser, så længe de kunne. Magna Christensen efterlader sin mand, datteren Ruth og sønnen Svend Aage, børnebørn, oldebørn og et tipoldebarn.