Dødsfald

‡Gudrun Pedersen, Solgården Hunborg, Thisted, 87 år. Hun var født i Sønderhaa på et lille husmandssted ved Over Sø. Efter skolen kom hun ud for at tjene i Brugsen i Sønderhaa og senere på gården ved Robert Legaard. Derefter kom hun i huset på Gudumkloster ved Lemvig. Hun kom også på husholdningsskole og blev ansat på gården Steenshede i Vendsyssel. Efter nogen tid her fik hun et godt øje til karlen på gården, Svend. De blev gift i 1947 og fik begge arbejde på Øland Hovedgaard. I 1951 købte de et lille husmandssted på seks hektar i Harring ved Øland. Svend Pedersen havde i mange år mælketure til Snedsted Mejeri, og imens passede Gudrun besætningen. Specielt hønsene var hendes lidenskab. Og huset blev også passet med stor flid og omhu. Gudrun Pedersen var også meget optaget af håndarbejde og var specielt glad for at strikke. Da børnene blev større, begyndte hun at gå lidt ud at hjælpe andre. Senere blev hun hjemmehjælper i Harring-Stagstrup Kommune. Ved fælles hjælp og lange arbejdsdage blev landbruget passet med flid og indsigt, som gav basis for mange udvidelser og ombygninger i de 37 år, de boede i Harring. Da de solgte ejendommen i 1988, flyttede de til Snedsted for at nyde deres pensionisttilværelse. Her måtte Gudrun Pedersen udover at passe hus også passe sin mand de sidste år. Også på sine gamle dage havde hun overskud til at hjælpe andre. Hun var i mange år med i genbrugsbutikken i Snedsted. Efter Svend Pedersens død i 1988 kom Gudrun Pedersen i 1993 på Hundborg Plejehjem, hvor hun nød samværet med de andre beboere og plejere. Gudrun og Svend Pedersen var livet igennem trofaste i kirken og til møderne i Indre Mission. Gudrun Pedersen efterlader sønnerne Jens Evald og Godtfred.