Hillerslev

Dødsfald

‡Henning Mark, tidligere købmand, Hillerslev, 79 år. Henning Mark blev født 30. december 1929 i Øster Jølby på Mors. Som 24-årig købte han købmandbutik i Thisted, og fire år senere, i 1958, overtog han sin fars butik i Hillerslev. Henning Mark var meget engageret og ydede i mange år en stor indsats i flere af købmændenes organisationer. I 1965 blev han for Syd- og Nordthy samt Hannæs Købmandsforening. Tre år senere blev han valgt ind i CO-Jyllands bestyrelse, hvor han i 1986 blev valgt som formand. Fra 1986-91 var Henning Mark desuden formand og Dansk Handelsblads bestyrelse. I 1970 blev Henning Marks valgt ind i brancheorganisationen De Samvirkende Købmænds (DSK's) hovedbestyrelse. Fra 1990-91 var han formand for DSK. Som anerkendelse for sin store indsats modtog han både CO-Jyllands og DSK's guldtegn som æresbevisning. Henning Marks blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1990.