dødsfald

‡Poul Dahl, Brorsonvej 16, Herning, 84 år. Han var født i Tolne i Vendsyssel, men voksede op i Aalborg, hvor han blev student i 1946. Derefter læste han teologi i København og blev kandidat i 1955. Året efter blev han sognepræst i Ålsø-Hoed ved Grenå og i 1965 i Ølby-Asp-Fousing ved Struer. Derefter var han sognepræst i Strandby-Farsø i Himmerland fra 1974, indtil han gik på pension i 1993. Fra sin barndom og ungdom havde Povl Dahl sin baggrund i FDF og KFUM, i sin præstetid færdedes han med stor selvfølgelighed i Indre Mission, i Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse og i den højkirkelige bevægelse. Han var respekteret og afholdt som en flittig og omhyggelig præst, der ikke mindst lagde stor vægt på at holde værdige gudstjenester med velforberedte og solide prædikener. Fra 1984 til 1991 var han medlem af repræsentantskabet for Menighedsfakultetet i Aarhus. Som yngre præst var han sammen med andre højkirkelige præster med til at udgive bogen "Præsten i Tjeneste", en kortfattet praktik for præster, der udkom i 1964. I 2001 udsendte han på Re-formatios Forlag et lille skrift om præsteembede og ordination. Som pensionist boede han i Herning. For ni år siden mistede han sin hustru Hilda, der gennem 48 års ægteskab havde været ham en trofast støtte både rent menneskeligt og i præstegerningen. Han efterlader sig to døtre, en svigersøn og et barnebarn.