Flauenskjold

Dødsfald

‡Ellis Haugaard Jensen, Smalbyvej 13, Brønderslev, 92 år. Ellis Haugaard Jensen var født i Odense. Efter at have taget realeksamen tog hun i et år til Paris som au pair-pige. Efter hjemkomsten tog hun en kontoruddannelse og blev efter endt uddannelse ansat i Odense. Ellis Haugaard Jensen blev i 1938 gift med Niels Haugaard Jensen. Parret bosatte sig i Odense, men i 1944 flyttede de til Brønderslev for at overtage Niels Haugaard Jensens fars herreekviperingsforretning i Bredgade med privatbolig i Ingemannsgade. I de første år af ægteskabet var Ellis Haugaard Jensen hjemmegående, men i 1954 fik hun ansættelse i billetsalget hos DSB. Her arbejdede hun, indtil hun som 62-årig gik på efterløn. Ellis og Niels Haugaard Jensen var festglade mennesker, der let kunne finde en anledning til at holde fest. Ellis Haugaard var særdeles aktiv. Hun har foretaget mange rejser og har været på adskillige højskoleophold. Hendes store interesse var bridge. Hun var kasserer i bridgeklubben Spar 2 og var medlem af Brønderslev bridgeklub. Desuden var hun leder af en mindre bridgeklub i Grønningen. Gennem bridgeklubberne fandt hun mange gode veninder og venner. Hun var desuden en meget aktiv mormor, der gerne påtog sig rollen som barnepige. Niels Haugaard Jensen døde i 1997, mens parret var i færd med at afvikle huset i Ingemannsgade og flytte til Smalbyvej. Ellis Haugaard Jensen blev boende i det nye hus, indtil hun for en måned siden måtte tage ophold på plejehjemmet i Flauenskjold. Hun har elsket at være sammen med andre mennesker, men har også nydt at være alene med sine kryds og tværs-opgaver og sit hækletøj. Ellis Haugaard Jensen har tre døtre: Birte, der bor i Vejle, Inge i Ormslev ved Århus og Kirsten i Brønderslev samt syv børnebørn og tre oldebørn.