Vindblæs

Dødsfald

‡Ejgild Brix Kjeldsen, Pilekrogen 5, Svenstrup, 83 år. Han var født og opvokset i Vindblæs og blev som ung udlært mejerist på et mejeri nord for Randers. I nogle år arbejdede han på forskellige mejerier rundt omkring, indtil han i 1957 blev ansat på Akafa i Svenstrup, som fremstillede ost og mælkepulver, og hvor han blev indtil 1968, da han blev repræsentant først for Påskebrød og derefter for Tulip, hvor han var, indtil han gik på efterløn. Som repræsentant kom Ejgild Brix Kjeldsen med sit meget udadvendte væsen på sin rette hylde. I 1949 blev Ejgild Brix Kjeldsen gift med Vita, der kom fra Skørpingegnen, hvor de bosatte sig en kort tid. De havde flere adresser indtil de i 1957 på grund af arbejdet flyttede til Svenstrup. Parret fik to børn, og for Ejgild Brix Kjeldsen optog familien en stor og væsentlig plads i tilværelsen. Ejgild Brix Kjeldsen var en imødekommende og velorienteret mand med interesse for mange ting. På en socialdemokratisk liste blev han valgt i Svenstrup Sogneråd., hvor han sad nogle år. Og han var med til at starte en afdeling af Lions Club, hvor han derefter var aktiv i en del år, og hvor han ikke mindst kom til at færdes i ældrekredse, hvor han blev en værdsat mand. Ejgild Brix Kjeldsen var i en årrække flittig til at skrive lejlighedssange, og han spillede på flere tangentinstrumenter. Efter at han for halvandet år siden blev svært ramt af en blodprop og blev lammet, flyttede han på plejehjem i Svenstrup, hvor han siden dagligt har fået besøg af sin ægtefælle. Foruden hende efterlader Ejgild Brix Kjeldsen datteren, Janni og sønnen, Bo, samt fire børnebørn og fire oldebørn, som alle bor i Svenstrup.