Ålbæk

Dødsfald

‡Annalise Jakobsen, Tuenvej 763, Blæsbjerg, 67 år. Annalise Jakobsen, i daglig tale kaldet Lis, var født i Biersted som nummer to i rækken af fire søskende, men fik sin opvækst i Bollehede. Hun gik i almindelig folkeskole, men indså senere, at hun ville lære noget mere og tog som voksen 10. klasse med. Efter at have tjent som pige i huset, blev hun i 1959 gift med Jens Christian Jakobsen fra Ålbæk, og de første år tjente de på en gård som gift par, men flyttede efterfølgende til Blæsbjerg, hvor de havde købt hus. Under børnenes opvækst var Lis hjemmegående, men hjalp også Jens Christian, der var skovarbejder, med at plante træer. Og hele familien kunne sammen tilbringe en hel dag i skoven til glæde for børnene, som frit kunne tumle sig i naturen. Da børnene var fløjet fra reden, fik Lis arbejde i fiskeindustrien, men blev senere ansat på Amtsplejehjemmet i Sindal. Her blev hun med sit venlige væsen og lyse sind afholdt af hjemmets beboere og fik samtidig et godt kammeratligt forhold til sine kolleger. De seneste år fungerede hun også som besøgsven. Lis Jakobsen efterlader sin mand, Jens Christian, og parrets tre døtre, Annette, der er bosat i Brasilien, og som hun og Jens Christian har været ovre at besøge, samt Dorte i Sindal og Jan i Fjeldsted. Desuden efterlader hun børnebørnene Charlotte, Martin og Christoffer.