Hjørring

Dødsfald

‡Gert Christiansen, Skelbækvej 98, Hjørring, 68 år. Gert Christiansen var født i Thisted, men det blev i Hjørring, han kom til at leve langt det meste af sit liv. Værnepligten aftjente han i Fredericia, og i forbindelse hermed var han en tid blandt de udstationerede danske soldater i Gaza. Efter hjemsendelsen arbejdede Gert på slagteriet i Thisted, men blev efterfølgende ansat som portør og senere som stationsbetjent ved DSB i Hjørring. I 1965 blev han gift med Grethe, og parret boede først i Vendelbogade, hvor der var et brødudsalg, som Grethe passede, men efter få år flyttede de til Elsagervej, som gennem 26 år dannede rammen om deres liv, og hvor deres fire børn voksede op. For en halv snes år siden blev Gert ramt af sygdom og måtte, meget mod sin vilje, holde op som stationsbetjent. Af fritidsinteresser var det Hjemmeværnet, der stod hans hjerte nær. Han var mangeårigt medlem og deltog med iver i værnets forskellige opgaver og øvelser. Familien har rejst en del, bl.a. Bulgarien og Ægypten, og for Gert blev det til et gensyn med Gaza, hvor han tidligere havde været. Gert Christiansen, der var et omgængeligt og rart menneske med en positiv indstilling til tilværelsen, efterlader sig sin hustru, Grethe, og parrets fire børn, Henriette, Per og Marianne i Hjørring, samt Karina i Borrisholt i Astrup. Desuden af syv børnebørn.