Nibe

Dødsfald

‡Poul Erik Nielsen, Nordostvej 13, Voerså, 72 år. Poul Erik Nielsen var født og opvokset i Hallundkær ved Hallund. De var i alt tre søskende, og det blev hurtigt en kendsgerning, at landbruget skulle være hans arbejdsplads. Først opholdt han sig et års tid på en højskole på Sjælland, inden han blev landbrugselev på Vedelsborg på Fyn. Senere fik han et ophold på Island, inden han afsluttede sin uddannelse på Lundbæk Landbrugsskole ved Nibe. Efter uddannelsen blev han ansat som svinekontrollør. Først i 1960'erne mødte han Aase, som han blev gift med i 1966, og sammen fik de to børn - sønnen Leif og datteren Birgitte. Parret købte Kalsengård i Pandrup i 1967, og i 1972 flyttede de til ejendommen Kirkensgård i Skallerup. Her boede de indtil 1981, da de flyttede til Mellergård i Stagsted ved Skæve. Her blev de boende i 20 år, hvorefter sønnen Leif overtog gården i 2001, og forældrene flyttede til Voerså. På Mellergård var det kun jorden, de dyrkede, og derfor havde Poul Erik Nielsen sideløbende arbejde på slagteriet i Sæby, hvor han var ansat i 16 år. Han havde en stor berøringsflade med mange mennesker, og han evnede at tale med alle på sin positive og glade måde. Poul Erik Nielsen var altid aktiv, og megen tid er gået med at bygge om og renovere de steder, hvor familien boede. Hans egen familie stammede fra området omkring Skæve, så da de flyttede ind på Mellergård, følte han, at ringen var sluttet, men da han blev pensioneret flyttede han og Aase til Voerså. Sammen foretog de mange ferieture, de første år med fly, men senere i bus, og det var overalt i Europa. Senest, i juni i år, var de i Krakow i Polen. Poul Erik Nielsen døde efter meget kort tids sygdom og efterlader foruden hustruen, Aase, også de to børn, Leif og Birgitte, samt to børnebørn.