Dødsfald

¿Palle Juul Schmidt, tidligere kaptajn, Lindholm Søpark 38, Nørresundby, 80 år. Palle Juul Schmidt døde efter længere tids svær sygdom. Han boede det meste af sin barndom i Randers. Hjemmet på Anemonevej var rammen om hans og hans søskende og stedsøskendes liv, og hans mor Kirstine og stedfaderen Laurits ydede en stor indsats for at få deres børneflok godt i vej. Laurits skaffede således Palle en læreplads som maler. Så kom krigen, og Palle var ikke i tvivl om sit ståsted på modstandsbevægelsens side. Efter krigen forlod han malerfaget, og efter værnepligten ved Prinsens Livregiment i Viborg indledte han en lang karriere inden for militæret. I flere perioder var han udstationeret med de danske styrker i Nordtyskland. Fra begyndelsen af 50¿erne og frem til sin pensionering i 1987 gjorde han tjeneste ved Dronningens Livregiment. Her var han i mange år en dygtig og meget vellidt leder af den centrale køreskole. Mange hundrede ¿ måske tusinde ¿ unge mænd har siddet ved hans side i alle slags køretøjer og modtaget både kyndig og underholdende undervisning. Ved siden af sit uniformerede job var Palle Juul Schmidt engageret i svømmesporten - en interesse, der startede tidligt i hans ungdom i Neptun i Randers. Siden var han med til at stifte svømmeklubben Nord og var i en længere årrække tilknyttet Aalborg Svømmeklub. Også her udfoldede han sine evner for undervisning. Mange nordjyske piger og drenge har lært de første svømmetag af ham, først i Limfjordens kolde vand på den gamle badeanstalt i Nørresundby og siden i det noget lunere vand i svømmehallen i Lindholm. Inden for livredningen var det en hjertesag for ham at få etableret en egentlig kystlivredderuddannelse. I sit civile liv var Palle Juul Schmidt dog først og fremmest familiemenneske. Med sin kone Vita, som han havde mødt i Viborg, fejrede han guldbryllup for snart syv år siden. Han efterlader Vita, tre børn og seks børnebørn.