Dødsfald

Bent Preben Hansen

Bent Preben Hansen

‡Bent Preben Hansen, orlogskaptajn, Svanholmvej 37, Frederikshavn, 78 år. Bent Hansen var født i Frederikshavn, men flyttede som seksårig med familien til København, hvor faderen blev baseret med Svitzers bjærgningsbåde. Efter endt skolegang meldte Bent sig i januar 1947 til Marinen. Det skulle blive hans arbejdsplads de næste 43 år. På et af de første hold efter Anden Verdenskrig begyndte han i den gamle grundskole i Arresødal som math-elev, efterfulgt af et elevtogt med fregatten Holger Danske. Herefter gennemgang af Søværnets Mathskole, hvor han samtidig startede specialuddannelse indenfor sømine-våbnet. I flere år sejlede han med Søværnets forskellige minelæggere og minestrygere. Efter gennemgang af underkvartermesterskolen udnævntes Bent til underkvartermester i april 1951, senere oversergent. Efter fenrikskolen udnævntes han i 1955 til Fenrik og i 1959 til Overfenrik. I 1957 blev Bent Hansen uddannet tungdykker og svømmedykker. I 1949 giftede Bent sig med Vera, og de flyttede 1. maj 1961 til Frederikshavn. I forbindelse med opbygning af den nye flådestation i Frederikshavn og dermed udflytning fra København, overtog Bent Hansen ledelsen af det nye sømine- og kabelværksted. I 1965 gennemgik han et seks måneders specialkursus i USA ved US Navy i demolering af suspekte sprængstoffer. Udnævnelse til søløjtnant kom i 1967. I begyndelsen af 1970'erne blev Bent Hansen udnævnt til ny chef på NATO-minedepotet i Aalbæk. Jobbet omfattede nært samarbejde med udenlandske marinehovedkvarterer og dito sejlende enheder og blev Bent Hansens sidste, inden han gik på pension i 1990. I 1976 blev han udnævnt til kaptajnløjtnant og i 1978 til orlogskaptajn. I august 1984 havde Bent og Vera den store sorg at miste deres eneste søn Allan, der sammen med svigerdatteren omkom ved en tragisk færdselsulykke. Bent Hansen modtog Søværnets hæderstegn og var benådet med Ridderkorset. For sin tjeneste ved NATO-depotet modtog Bent det tyske forsvars Æreskors i sølv. Overalt i søværnet var Bent Hansen kendt som en god chef, altid parat til at bakke sit personel op. Efter pensioneringen deltog Bent i ledelsen af opbygningen af Aalborg Søfarts og Marinemuseum og var fra åbningen i 1992, museets første direktør. Bent Hansen var et familiemenneske og meget udadvendt. Fritiden blev udover hus og have anvendt til rejser med venner, campingture og foreningsarbejde i bl.a. Officersforeningen og Venner af Tordenskjold. Bent Hansen efterlader sin hustru, to døtre og svigersønner samt fire børnebørn og et oldebarn.