Aalborg

Dødsfald

Henning Agerbak

Henning Agerbak

‡Henning Agerbak, trykker og forhenværende boligforeningsformand, Kastetvej 119, Aalborg, 65 år. Henning Agerbak var født i Aalborg Vestby, hvor han var den yngste af fem søskende. Han elskede Vestbyen, hvor han også havde sin skolegang og boede, mens han tog realeksamen. Han blev udlært trykker i Holbergsgade 5 i Aalborg og fortsatte derfra sin karriere hos Larsen og Søn i Esbjerg og på trykkeriet Raachmann A/S i Horsens. I slutningen af 60’erne vendte han hjem til Aalborg, hvor han fik arbejde på trykkeriet Sommer og Larsen i Skalborg, og i 1972 blev Henning Agerbak trykker på Aalborg Stiftstidende. Henning Agerbak havde gode talegaver, og han kom hurtigt med i det faglige arbejde og var i mange år fællestillidsmand for trykkerne på Aalborg Stiftstidende og NORDJYSKE Medier. Han havde sine meningers mod, og han havde også omsorg for sine kolleger, uanset om de havde private, sociale eller faglige vanskeligheder. Henning Agerbak arbejdede sideløbende i Andelsboligforening Himmerland, hvor han i en årrække var formand. Han var også bestyrelsesformand i BoligKontoret og havde en plads i lokalrådet i Realkredit Danmark A/S. I 2006 forlod Henning Agerbak NORDJYSKE Medier og gik på efterløn. Henning Agerbak blev gift med Jette, allerede mens han var i lære som trykker. De fik tre børn og nåede også at fejre sølvbryllup, før de i 1991 blev skilt. Siden da har Henning Agerbak været alene. For knap 20 år siden begyndte han at spille golf, hvilket kom til at betyde meget for ham. Han var glad for godt selskab og god til at fortælle historier. Han var til fest og farver, og han fyldte meget i et selskab. Trods sygdom i sine sidste tre år bevarede han sit gode humør og sin livsglæde. Henning Agerbak efterlader sig tre børn, tre svigerbørn, otte børnebørn og sin søster Jytte, som han var nært knyttet til.