Ravnkilde

Dødsfald

‡Elly Agerbo Poulsen, Plejehjemmet Himmerlandshave, Suldrup, tidligere Stubberupvej 26, Aarestrup, 84 år. Elly Poulsen voksede op på et husmandsbrug i Skårup ved Ravnkilde. I 1948 flyttede hun til Aarestrup og blev året efter gift med Thorvald Poulsen. Sammen drev de et alsidigt landbrug, hvor de 12 tdr. land jord kunne forsørge familien, som efterhånden kom til at bestå af seks børn. I 1980 blev Elly Poulsen enke, og hun var i stand til at drive landbruget videre på energisk vis samt løbende modernisere såvel driftsbygninger som stuehuset. Ejendommen blev solgt sidste efterår til en nabo. Lokalsamfundet engagerede Elly Poulsen sig aktivt i. Hun var bl.a. bestyrelsesmedlem i pensionistforeningen i en årrække og tilknyttet 4H arbejdet samt en trofast kirkegænger og deltager ved sogneaftener i præstegården. Håndarbejde har altid haft Elly Poulsens store interesse, og i de senere år har hun bl.a. kreeret mange fantasifulde nisser og foræret dem til familien. Trods stor arbejdsomhed har Elly Poulsen altid taget sig tid til – og glædet sig over at være sammen med venner og familie, som foruden børn og svigerbørn består af 11 børnebørn og seks oldebørn. For et halvt år siden havde hun den store sorg at miste en af sine døtre. Sidste forår blev Elly Poulsen ramt af sygdom, de fysiske kræfter svandt ind, hvorfor hun måtte flytte på plejehjemmet Himmerlandshave i september 2007. Elly Agerbo Poulsen var en beskeden person, men ikke selvudslettende. Hun var et særdeles positivt, viljestærkt, hjælpsomt og gæstfrit menneske.