Mosbjerg

Dødsfald

Knud Ernst jensen

Knud Ernst jensen

‡Knud Ernst Jensen, Frejasvej 30, Hjørring, er død, 79 år. Knud Jensen blev født i Mosbjerg, hvor forældrene drev landbrug, men familien flyttede i 1930’erne til en ejendom nær Hjørring Vandværk. Knud blev uddannet smed hos smedemester Nielsen i Overgade. Efter kortvarigere ansættelser i Hjørring og hos en smedemester i Skærbæk ved Lillebælt, og efter at være blevet gift med Jytte Madsen i 1954, fandt han i 1955 ansættelse som maskinarbejder ved det daværende Hjørring Amts centralværksted på A. F. Heidemannsvej. Knud Jensen var et interesseret og aktivt medlem af Dansk Metals Hjørring-afdeling i mange år, og i 1978 blev han valgt ind i afdelingsbestyrelsen for senere, i 1982, at blive valgt til afdelingsformand. Dermed blev han fuldtidsansat af afdelingen og kunne således forlade sin arbejdsplads ved "Amtet", der i mellemtiden var blevet til Nordjyllands Amt. Han beholdt posten som Dansk Metals afdelingsformand i Hjørring indtil han gik på efterløn i 1992. „Metal-Knud“ var en meget afholdt afdelingsformand, der med ildhu varetog sine medlemmers interesser og repræsenterede Dansk Metal i forskellige udvalg og kommissioner. Også da han blev efterlønner og pensionist var han involveret i fagforeningsarbejdet som mangeårig formand for Dansk Metals seniorklub i Hjørring. I sommeren 2008 fik han diagnosticeret kræft i bugspytkirtlen. Sygdommen blev bekæmpet med kemoterapi, og i et år forblev han relativt uhæmmet af den og den medfølgende sukkersyge. I sensommeren var sygdommene imidlertid hårde ved ham, og han måtte til slut opgive kampen. De sidste dage tilbragte han i hjemmet på Frejasvej. Knud Jensen efterlader sin kone Jytte og en søn, der er kemiprofessor ved universitetet i Wuppertal, Tyskland.