dødsfald

‡Bjarne Roger Jensen, lektor, Plejehjemmet Mariebo, Tversted (tidl. H.F. Bjørnsvej i Hjørring), døde lørdag i en alder af 67 år. Bjarne Jensen blev ansat på Hjørring Gymnasium i 1972 med faget biologi. Han fik i begyndelsen en kombinationsansættelse på Hjørring Studenterkursus og Hjørring Gymnasium, men da studenterkursus blev nedlagt arbejdede han udelukkende på gymnasiet op HF-kursus. Han var boginspektor og dermed ansvarlig for indkøb og prioriteringer inden for skolens store bogbudget. Gennem dette hverv kom han i særdeles god kontakt med gymnasiets ledelse, alle gymnasiets lærere og elever, som respekterede hans evne til fast styring gennem en naturlig medfødt venlighed. Bjarne Jensen var københavner, men blev straks assimileret i det vendsysselske miljø og kunne deltage i såvel gode kollegiale snakke som i den specielle vendsysselske humor. Han blev aldrig regnet som "københavneren". Hans store faglige interesse drejede sig om edderkopper, som mange anså for en mærkelig interesse, men som han på videnskabelig vis registrerede, katalogiserede og beskrev. Han fandt to uopdagede arter og havde et videnskabeligt samarbejde med Aarhus Universitet. Hans samling af flere tusinde edderkopper er nu efter hans død overgået til Hjørring Gymnasiums biologiske samlinger. Bjarne var et særdeles hjælpsomt og omsorgsfuldt menneske, både blandt familien men også blandt venner og kolleger. Man gik aldrig forgæves til Bjarne, og han var altid særdeles gemytlig i et festligt lag. Bjarne selv var enebarn, men hans omsorg og hjælpsomhed gjaldt ud over hans egen familie også hustruens søskende og deres familier. Bjarne elskede hunde og havde altid en hund i varierende størrelse i familien. Utallige tidligere elever vil huske Bjarne for hans ekskursioner til vendsysselske biotoper, hans engagerede undervisning og den velorganiserede kageordning i klasserne. De sidste år af Bjarnes liv var præget af svær sygdom. Han måtte lade sig pensionere, og sygdommen afstedkom til sidst en nødvendig overførsel til plejehjem, men han bevarede optimismen til det sidste. Mange af gymnasiets lærere - især pensionistgruppen - vil tænke tilbage på Bjarne Jensen som den faglige kapacitet, han var og på ham som en rigtig god og afholdt kollega. Bjarne Jensen efterlader sig hustru og en datter.