Aalborg

Dødsfald

Villy Christensen

Villy Christensen

‡Villy Christensen, Vestbygade 11, Haverslev, 87 år. Det var et tilfælde, at Villy Christensen i 1946 kom fra Visborg til Haverslev og blev hotelkarl. I forvejen tjente han som karl på gårde på egnen, men arrangerede i sin fritid både dilettant og revy på hotellet i Blenstrup. Hotellet blev solgt, fordi værten i stedet købte Haverslev Kro og i den forbindelse tilbød Villy Christensen arbejde som hotelkarl med bopæl på kroen. Lidt efter lidt kom Villy også til at servere, når der var større selskaber. Han hjalp til ved de populære lørdagsballer, og fire gange om ugen viste han film på kroen. Fritiden forløb ofte i Haverslev Idrætsforening. Det varede ikke længe, før Villy forelskede sig i Irma, der tjente ved bageren i Haverslev, og i 1952 giftede de sig og kom til at bo til leje i Vestbygade 11, hvor de siden har boet - siden 1959 som ejere af huset. Ægteparret købte byens Tatol-forretning, der ud over de traditionelle varer også omfattede isenkram. Samtidig havde Villy Christensen sit virke som afløser ved postvæsenet. Da posthuset i Haverslev blev nedlagt i 1956, fik ægteparret mulighed for at overtage postfunktionerne med brevsamlingssted i huset, og Tatol-forretningen blev solgt. Mens Irma tog sig af brevsamlingsstedet, fortsatte Villy som postafløser, indtil han i 1958 blev fastansat på en rute ved Ladelund. Det blev til mere end 30 år i postvæsenets tjeneste, før ægtefællerne i 1989 gik på pension. I to perioder fra 1978 til 1986 sad Villy Christensen i kommunalbestyrelsen valgt på en upolitisk fællesliste, og i 29 år - 1947-76 - var han formand for Haverslev Idrætsforening. Som idrætsudøver var han også aktiv og har været både fodbold- og badmintontræner. Fritiden var i mange år desuden besat af fiskeri og kortspil og ophold i sommerhuset i Als. Fra sine mange år i postvæsenet og idrætsforeningen var Villy kendt af næsten alle i området. Han var afholdt for sin punktlighed som postbud, for sin hjælpsomhed og for sin gode måde at omgås børn og unge og øvrige idrætsudøvere, han mødte i idrætsforeningen. Venlig og ofte med en lun bemærkning mødte han sine medmennesker. Som pensionist var han medstifter og mangeårig formand for lokalhistorisk arkiv og har bl.a. skrevet en bog om Haverslev gennem 100 år og udgivet et hæfte om lokale humorister. I mange år var han meddeler til Aalborg Stiftstidende og Aars Avis. Villy Christensen efterlader sin hustru Irma samt en datter og en søn med familier i Aars og Haverslev.