Præstbro

Dødsfald

‡Peter Jensen, gårdejer, Skolemarken, Frismosevej 26, Albæk, Præstbro, 86 år. Peter Jensen var født på gården Skolemarken. Han voksede op som den yngste i en søskendeflok på ni børn. I 1978 overtog han gården efter sin bror, og han drev gården med dens besætning med stor flid og dygtighed. Alle kunne konstatere, hvorledes gårdens dyr trivedes, og hvordan afgrøderne på marken altid var i top. Gennem mange år har Skolemarken været samlingssted for den store familie. Peter Jensens otte søskende, deres børn og børnebørn har gennem årene været flittige gæster hos onkel Peter i Skolemarken, og det vil for familien være et stort savn, at han nu er borte. Han var aktiv til det sidste og døde i sit hjem kort før jul. Peter Jensen efterlader en søster, der bor i Sæby.