Dødsfald

‡Folmer Yde Skaksen, gårdejer, Thøgersminde Øster Hassingvej 10, Dronninglund, 92 år. Han var født og opvokset på Thøgersminde, gik i Rørholt Skole og Dronninglund Realskole, inden han tog et højskoleophold på Børkop Højskole. Derefter gennemgik han en grundig landsbrugsuddannelse med elevpladser på gården Korslund ved Hallund og Sdr. Elkjær ved Sulsted og aftjente derefter sin værnepligt ved Livgarden i 1937. I forbindelse med urolighederne før anden verdenskrig var han genindkaldt i perioden september 1939- februar 1940. I 1941 var han på Tune Landbrugsskole, og i 1944 blev han gift med Lise Møller Jensen fra Dorf Mølle og købte samtidig Østerledgaard, som han drev, indtil han overtog barndomshjemmet Thøgersminde efter moderen Karen Skaksen. Gården blev under hans ledelse anset som en af egnens veldrevne landbrug frem til 1977, hvorefter der i perioden 1977-83 skete et glidende generationsskifte, så hans søn Højer Yde Skaksen overtog ejendommen. Folmer Yde Skaksen var anerkendt som en dygtig og respekteret borger på egnen, og han var i perioden 1958-70 medlem af Dronninglund Sogneråd, men valgte at gå ud af politik, da den nye Dronninglund Kommune blev etableret i 1970. Herefter var han medlem af ligningskommissionen i perioden 1970-74. Han var også medlem af bestyrelsen for Dronninglund Sparekasse i 23 år og var formand for bestyrelsen i 1970-83. Han glemte aldrig sin tid ved Livgarden og var en af initiativtagerne til oprettelse af Østvendsyssel Garderforening, som mange tidligere gardere med bopæl her i området i dag er medlem af. Folmer Yde Skaksen efterlader to børn, svigerbørn, seks børnebørn og tre oldebørn.