Ejstrup Strand

Dødsfald

‡Jens Østergaard Nielsen, ”Engbo”, Ejstrupvej 50, Farsø,81 år. Jens Østergaard Nielsen blev født 15. juni 1927 som 3. barn af Maren Kirstine og Niels Peder Nielsen. Jens kom ud at tjene som 11-årig i landbruget. Efter de syv år i folkeskolen, arbejdede han fuldtids som karl (landbrugsmedhjælper) og senere forkarl på forskellige landbrug i Vesthimmerland. Han var specielt glad for tiden hos Holger Mikkelsen, der var borgmester i Års og han har harvet og pløjet der, hvor de nordlige villakvarterer i Aars ligger. Jens spillede markhåndbold og dyrkede springgymnastik. I denne periode mødte han sin senere kone Ellen. Mødet fandt efter historierne sted cirka midtvejs mellem deres fødesteder på det nederste hotel i Aars. Ellen kom fra Nørager og arbejdede som stuepige på Aars Hotel og Jens kom fra Ejstrup ved Flejsborg. Jens aftjente sin værnepligt på Bornholm 1947-48, kort tid efter at russerne forlod øen efter 2. verdenskrig. Jens var primært chauffør og fik ved den lejlighed kørekort til alt, hvad man dengang kunne få kørekort til. I 1948-49 var han på Vesterdahl Høj- og Landbrugsskole. Efterfølgende arbejdede han som kontrolassistent, hvor han tog rundt til gårdene og tog mælkeprøver for Salling-Brøndum Kontrolforening. Efter giftermålet i 1952, etablerede Ellen og Jens sig sammen på fødegården, Engbo, hvor Jens’ mor forblev boende indtil hendes død i 1979. Ellen og Jens startede ud med 3 køer, men ved hårdt arbejde, talent og fornuftig økonomisk sans, voksede gården sig stille og roligt større. Der blev bygget til og i 1969, blev der også bygget et nyt stuehus, så der kunne være bedre plads børnene. Svend Erik, Hans Jørgen, Susanne og Per. Jens var en udadvendt og aktiv mand. Der er snart ikke den forening i området han ikke har været med i. Jens har været med i, kasserer eller formand for: Flejsborg Foderstof, Flejsborg Brugsforening, Vester Hornum og Farsø mejeri, Flejsborg forsamlingshus (nu Flejsborg Hus), Venstrevælgerforeningen i Vester Hornum, stillet op til byrådsvalg i Farsø Kommune, LOF, Repræsentantskabet for TV-Nord, skolenævn, skolekommission. Ved siden af landbruget har Jens også bijobbet: Han har kørt med mælk for Farsø Mejeri, været hegnssynsmand, domsmand og han har været afløser som landpostbud. Til sidste var han fuldtids landpost og nåede at have 20-års jubilæum. Jens var en afholdt kollega og samtidig én der aldrig har været bange for at sige sin mening. Jens har altid gjort opmærksom på at ens herkomst eller stilling ikke gjorde en til et vigtigere eller bedre menneske end andre. Ellen og Jens har formået at have en solid vennekreds og været i stand til at holde kontakten ved lige, også med dem, der boede i udlandet. I starten af 80’erne blev Jens’ astma værre, og han fik problemer med at være i stalden. Da det sidste barn rejste hjemmefra, blev dyrene sat ud og halvdelen af jorden frasolgt. De blev boende på gården med duer, høns og katte og forpagtede jorden ud. Jens har altid sat familien i højsædet og holdt mange familiefester, samt lagt hjem til fætter- og kusinefester. Jens holdt meget af at danse, specielt vals var hans favorit. Hvis Jens var fan af nogen, så var det Poul Reichardt og Birte Kjær. Ellen og Jens har altid været parate til at hjælpe deres børn og børnebørn med børnepasning, æg eller en stump flæskesylte til jul. Og Jens opnåede også at bliver oldefar. Jens fik ilt det sidste stykke tid på grund af lungelidelsen, KOL. Selv om sygdommen var hård ved Jens, havde han stadigvæk overskud til at fortælle om gamle dage, komme med drilske bemærkninger og holde ud til at deltage i Ellens 80-års fødselsdagsfest. Jens døde stille hjemme hos Ellen om morgenen 28. december 2008. Jens efterlader et stort hul i de efterladtes hjerter.