Saltum

dødsfald

‡Dagny Marie Marskot, Fælledvej 2 B, Saltum, 96 år. Dagny Marskot, der var født og opvokset i Saltum, kom som ung pige ud at tjene på egnen, inden hun rejste til Sjælland og blev ansat på en stor gård ved Hedehusene. Her lærte hun sin senere mand, Frants Marskot, at kende. Han var fra Århusegnen, og de blev gift i 1940 og boede den første tid hos Dagny Marskots forældre. Senere fik de en lejlighed i Sdr. Saltum, hvor de i 1960 byggede hus. To børn voksede op i hjemmet. Dagny Marskot forstod at skabe et godt og trygt hjem for børnene og hele familien, som altid var af meget stor vigtighed for hende. Og det blev ikke mindre, da hun senere oplevede glæden ved at få børnebørn og oldebørn. Dagny Marskot var en beskeden, men meget ihærdig og arbejdsom kvinde, der var dygtig til at sy, og som syede meget af bl.a. børnenes tøj i en del år, og som også supplerede indtægterne fra mandens vognmandsforretning ved at gå ud og hjælpe til i roe- og høstsæsonen. Desuden gik hun ud som kogekonemedhjælper, når folk holdt fester. Senere tog hun selv fat som kogekone. Madlavning havde altid hendes helt store interesse. Og fra omkring 1960 kom hun til at stå for forsamlingshuset i Sdr. Saltum, som hun lejede ud, og hvor hun lavede mad og blev kendt for også at have sans for den økonomiske side. Frisk som hun var, fortsatte Dagny Marskot i forsamlingshuset, til hun var 92 år. Kort før parret kunne have holdt sølvbryllup, mistede Dagny Marskot sin mand. Hun drev derefter selv vognmandsforretningen videre i nogle år, indtil sønnen overtog. For en del år siden begyndte hun at tage på busture og kom på den måde rundt i store dele af Europa og fik mange gode oplevelser. Og hun blev fast deltager ved møder og forskellige arrangementer i pensionistforeningen. Helt til det sidste var Dagny Marskot så frisk, at hun klarede sig i sit hjem med lidt hjemmehjælp hver anden uge. Hun døde på sygehuset efter et fald og kun en dags dårligdom. Dagny Marskot efterlader sine to børn, Erik i Saltum og Else i V. Hjermitslev, svigerbørn, ni børnebørn og 10 oldebørn.