Dødsfald

‡Jens Axelsen, Vinkelvej 54, Pandrup, 80 år Jens Axelsen var pensioneret overlærer ved Skovsgårdskolen. Han var født og opvokset i Jetsmark og efter endt militærtjeneste ved Flyvestation i Karup uddannede han sig til skolelærer i Nr. Nissum i 1955, og samme år fik han ansættelse ved Torslev skole. Ved Torslev skole blev Jens Axelsen førstelærer i 1957, tre år senere blev han ansat ved starten af den nyopførte Skovsgårdskolen. Jens Axelsen var en initiativ- og iderig lærer, som fostrede mange planer og stod i spidsen for mange nye tiltag, således arrangerede han rejser til Norge og Tyskland, såvel for skoleelever som for medlemmer i Skovsgård Hornorkester, som han startede i 1963 med oprindelse i skolen. Han var orkesterleder i mange år. Orkesteret havde stor betydning for Jens Axelsen. Det var hans værk, og han oprettede venskabsbyer for orkestret uden for Danmark. I det hele taget har musiklivet i Skovsgård og i den daværende Brovst Kommune altid haft Jens Axelsens, store bevågenhed, og han ydede i mange år en stor arbejdsindsats for musikken. Han var kirkesanger ved Torslev kirke fra 1956 til 1997, og han var i en periode i menighedsrådet ved Torslev kirke Foreningslivet havde også stor glæde af Jens Axelsens indsats og gåpåmod. Han var i en årrække leder af frivillig gymnastik i Skovsgård og fodboldtræner for drenge i Skovsgård Boldklub, hvor han også har siddet i bestyrelsen Idrætshallen i Skovsgård. Han var blandt initiativtagerne for opførelsen af hallen og brugte meget tid på at få opgaven løst. Med samme ildhu var han foregangsmand for opførelse af spejderhuset Bjælkebo og initiativtager til frivillig svømmeundervisning, som han også selv stod for. I en årrække var han formand for den lokale afdeling af Foreningen Norden og medlem af Amtets musikudvalg fra 1981 til 1985. Sammen med sin hustru Edith var han trofast medlem af Hanbokoret. For snart to år siden valgte Edith og Jens Axelsen at flytte tilbage til hans fødeegn, og Jetsmark sogn. Jens Axelsen, efterlader sig hustruen Edith samt børnene Iben, Ove og Allan, der alle er gift, og 10 børnebørn.