Nørresundby

Dødsfald

Mogens Palle Nielsen, fhv. overdyrlæge, Th. Hoffmanns Vej 14, Skørping, 64 år. Det blev især inden for kødkontrollen, Mogens Palle Nielsen fik sit virke, og det var med stort engagement, han udførte sine opgaver på skiftende virksomheder. Han var en vellidt, hjælpsom og inspirerende kollega, der brændte igennem med sine meninger. Han var også et hjertevarmt og positivt menneske med et stort netværk. Og han hyggede sig gerne med kollegerne, men var først og fremmest et familiemenneske. En del år sad han i bestyrelsen for dyrlægeforeningen som repræsentant for hygiejnesektoren. Mogens Palle Nielsen var født i Hørsholm. Som nyuddannet dyrlæge fik han ansættelse i en praksis i Ø. Hornum, men kom herfra til kødkontrollen, først med ansættelse på Nørresundby Slagteri fra midt i 1970’erne. Efter at have videreuddannet sig i levnedsmiddelhygiejne i 1986 blev Mogens Palle Nielsen først overdyrlæge på Kreatur-slagteriet i Nyborg, derefter i Skjern, indtil slagterierne lukkede. I nogle år førte han tilsyn med kødproduktionsvirksomheder og frysehuse i grænseområdet. Det betød fravær fra familien i Nordjylland, men i 1994 blev han overdyrlæge ved Danebeef i Aalborg. To gange siden 1990 vendte Mogens Palle Nielsen tilbage til arbejdsmarkedet efter alvorlig sygdom, men en multiinfarkt i 1998 svækkede ham langsomt, og han måtte gå på førtidspension. Men trods det formåede han at bevare en høj grad af livskvalitet udsprunget af den livsglæde, der altid havde kendetegnet ham. Sammen med sin kone, Gunvor, som han giftede sig med i 1967, havde han sit hjem først i Hillerød, siden i Ø. Hornum, Hobro og Aalborg. Han var et naturmenneske og stærkt optaget af dyrevelfærd. Altid var der dyrehold i familien, og de sidste år tog han sig af at fodre og pleje en flok vildkatte. Han travede lange ture og gik de sidste år meget op i havens pasning. Mogens Palle Nielsen efterlader sin hustru, datteren Louise og sønnen Jesper, svigersønnen Torben og to børnebørn, Signe og Jakob.