Frederikshavn

Dødsfald

‡Svend Aage Larsen, tidligere postbud, Søparken 1, Frederikshavn, 83 år. Kaj Aage Larsen var opvokset i Frederikshavn sammen med en søster og to brødre, og som 15-årig blev han telegrafbud ved Posten i Frederikshavn. Inden han blev sendt til Bornholm for at aftjene sin værnepligt ved telegraftropperne, mødte han Lilly. De flyttede sammen i en lejlighed på Hjørringvej, blev gift 11. november 1950 og fik fire børn, to døtre og to sønner, og i 1954 flyttede de til adressen Fiskergade 5, et af husene i Fiskerklyngen. Efter militærtjenesten, blev Kaj Aage Larsen ansat som bud ved Postvæsenet i Frederikshavn. Her nåede han at være ansat i 40 år, inden han gik på efterløn. Han satte en stor ære i sit arbejde, som han med flid udførte. Derhjemme havde han et værksted, hvor han snedkererede til stor glæde for alle. Hustruen Lilly lavede sange, mens han fremstillede nogle meget opfindsomme og kreative sangskjulere. Det var ikke mindst til glæde for et af børnebørnene, når han var sammen med morfar i værkstedet. For 17 år siden døde Lilly, men Kaj Aage Larsen blev boende i huset indtil for tre år siden, hvor han med en begyndende demens flyttede til ældreboligerne i Søparken. Her fik han en fantastisk god behandling. Svend Aage Larsen efterlader de fire børn, otte børnebørn og to oldebørn.