Nørresundby

Dødsfald

‡Kirsten Gabrielsen, tidligere overfysioterapeut, Silkeborg, 76 år. Kirsten Gabrielsen tilbragte sin barndom i Randers. Efter sin uddannelse som fysioterapeut arbejdede hun i Hald Ege for Dansk Røde Kors’ Folkekuranstalt ved Hald og på Amtssygehuset i Hobro. Hun flyttede til Nørresundby, efter at hun tiltrådte stillingen som overfysioterapeut på Aalborg Sygehus. Her blev hun en effektiv og faglig kompetent leder. Hun var samtidig en meget vellidt og inspirerende underviser inden for sit fag. Fra 1989 søgte Kirsten Gabrielsen orlov fra Aalborg Sygehus og bestred en senior physiotherapist stilling for Sultanate of Oman, Ministry of Health, University Hospital, som ønskede en fysioterapeutafdeling oprettet. Kirsten Gabrielsen var knyttet til Det Danske Spejderkorps, hvor hun blev divisionschef og senere distriktschef. Hun gjorde et stort arbejde i Sankt Georgs Gilderne i Aalborg. I foråret 2007 flyttede Kirsten Gabrielsen til Silkeborg for at være nærmere sin familie. Her blev hun i november 2008 overført til Sct. Georgs Gildet i Silkeborg. Gennem årene havde hun forskellige ledende tillidsposter - blandt andet i Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab, hvor hun i 1980’erne bestred flere udvalgsområder. I 40 år tilbragte hun sine sommerhalvår i Blokhus, hvor venner og familie nød hendes gæstfrihed.