EMNER

Dødsfald

‡Lærer Helen Rønn Christensen, GL, Fæggesundvej 35, Vesløs, 76 år. Helen Rønn Christensen var født i Nørresundby, hvor hun gik i skole og tog realeksamen. I 1954 dimitterede hun som lærer fra Nørre Nissum seminarium, Helen Rønn Christensen giftede sig i 1955 med lærer Carl Rønn Christensen. Først ansattes parret som lærere i Nørresundby. Helen Rønn Christensen var på et årskursus, hvor hun blev uddannet som faglærer i gymnastik. I 1961 ansattes parret som lærere ved Vesløs Folke- og Realskole . I 1970 blev Helen Rønn udnævnt til viceskoleinspektør ved skolen i Vesløs. Flere af de unge lærere har hun hjulpet gennem årene, på bedste måde, når de var i vanskeligheder med undervisningen. I det hele taget var hun en ildsjæl og tog interesseret del i mange ting. Hun begyndte som leder af motionsgymnastikken i Øsløs ungdomsforening. Siden ledede hun i 40 år den frivillige kvindegymnastik i Vesløs, og hun var altid velforberedt. Hun ledede pigegymnastikken i skolen, foruden at undervise i andre skolefag. I flere år var hun formand for menighedsrådet ved Vesløs kirke. Helen Rønn Christensen var meget kunstinteresseret. Hun søgte Ny Carlsbergfondet og fik bevilget billeder til ophængning på skolen. På ældrecentret ” Stenhøj” arrangerede hun forskellige kunstudstillinger til glæde for beboerne og besøgende. I 2007 blev hun hædret som årets Hannæsbo for sit store virke på forskellig måde på egnen. Helen Rønn tog sig også meget af et par indvandrerfamilier på egnen. Helen Rønn Christensen efterleves af sin mand Carl Rønn Christensen, datteren Lisbeth der sammen med Henning bor i Silkeborg, og sønnen Arent, gift med Christina Ingvardsen, og børnebørnene Line og Jakob. Familien er bosat i Slagelse. Samværet med børn og børnebørn var til stor glæde for begge parter.