Retspleje

Dødsfald

Klaus Berning

Klaus Berning

‡Klaus Berning, advokat, København, 68 år. Klaus Berning var en af Danmarks mest kontroversielle forsvarsadvokater, som ikke gik af vejen for et godt juridisk slagsmål eller provokerende bemærkninger i den offentlige debat. Han fik juridisk embedseksamen fra Københavns Universitet i 1968 og blev uddannet hos advokater både på Sjælland og i Jylland. Senere blev han ansat som advokat hos højesteretssagfører Gunnar Gersted, København, og advokat Brockstedt-Rasmussen, Silkeborg. Han blev i 1972 selvstændig advokat i Holstebro og fik samtidig møderet for Landsret. I 1977 fik han ligeledes møderet for Højesteret og havde eget advokatfirma i København. Klaus Berning vil ikke mindst blive husket for sine store sejre i den såkaldte jydebrødresag og grundlovssagen imod Tvind samt andre markante processer med offentlighedens bevågenhed. Hans sejr over den danske stat i 2007 ved EF-domstolen, hvor danske bopælskrav for erhvervelse af fast ejendom her i landet blev tilsidesat, er en anden af hans store sejre. Klaus Berning veg aldrig tilbage for at påtage sig en kontroversiel sag, når han følte, at retfærdigheden stod for skud. Han var i udpræget grad procedureadvokaten, som levede for og med sine klienters problemer. Det var et hårdt slag for ham, da han blev erklæret uegnet som formand for den såkaldte Riskærfond. Ud af en stor juristfamilie skilte Klaus Berning sig ud som den, der altid kæmpede for dem, som lagde sig ud med den herskende samfundsmoral - eller mangel på samme.