Dødsfald

Poul V. Madsen, Smediegården, Skørping, døde stille juli, 88 år. Han var uddannet hos Jysk Husmandsforening. I 1947 kom han til Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, hvor han prøvede næsten alt fra kørsel med sparebussen til sparekassebestyrer i Svenstrup. Poul V. Madsen interesserede sig især for det personalepolitiske arbejde. Han blev tillidsmand og senere også formand for Nordjysk Kreds. Han var med i bestyrelsen i Sparekassefunktionærernes Pensionskasse. I 1974 blev han som den første ansat som fællestillidsmand på fuld tid i det, der nu var blevet til Sparekassen Nordjylland. Ligeledes kom han med i sparekassens bestyrelse. Poul V. Madsen var udstyret med et talent for at søge løsninger på diplomatisk vis og en god portion vedholdenhed så det lykkedes. I Svenstrup var Poul V. Madsen også en aktiv mand. Han var i en årrække formand for borgerforeningen, i bestyrelsen for vandværket, brugsforeningen og gymnastikforeningen. I sidstnævnte deltog han aktivt i bygningen af nyt klubhus. Samtidig var han med i hjemmeværnet i 25 år - både som næstkommanderende og som kompagnichef. I 1983 måtte Poul V. Madsen modvilligt lade sig pensionere som 65 årrig. Han var ikke meget for at forlade sparekassen, men han havde selv været med til at indføre den nye pensionsalder, så der var ikke noget at gøre. Poul V. Madsen fortsatte dog mange aktiviteter i sparekassen. Han deltog aktivt i seniorgruppen og arrangere turer og møder. Senere var han med i historiegruppen, hvor de hjalp Helge Quistorff med at indsamle materiale til en bog om Spar Nord. Han arrangerede juletræ og bankospil i personaleforeningen. Poul V. Madsen stoppede aldrig med at føle sig som Spar Nords mand. Derudover fortsatte han med aktivt at deltage i Officersforeningens aktiviteter. Han var selv i en høj alder en habil pistolskytte. I 2004 solgte Poul V. Madsen sit hus i Svenstrup og flyttede til Smediegården i Skørping. Her blev han formand for beboerne, men måtte stoppe på grund af sygdom. Poul V. Madsen vil blive husket som en igangsætter, sin positive holdning til livet og som en gentleman.