Aalborg

dødsfald

‡Else Mygind Sørensen, Drachmannsvænget 51, Skagen, 100 år. Else Mygind Sørensen fyldte 21. juni 100 år. Hun var født på Øster Thirup ved Hjørring som den ældste af en søskendeflok på 10, hvoraf tre andre fortsat er aktive, selv om de alle er over 90. To bor i Hjørring og en i Odense. Efter studentereksamen kom Else Mygind Sørensen på Aarhus Seminarium, hvorfra hun tog lærereksamen i 1933. Efter et par vikariater blev hun ansat i Haverslev syd for Aalborg, hvor også hendes mand, Aage Mygind Sørensen, fik ansættelse. I 1936 blev Else Mygind Sørensen ansat i Skagen, og kort efter flyttede Aage også dertil. I 1940 giftede de sig, og de nåede at holde diamantbryllup i år 2000, inden Aage døde 2002. Med nogle afbrydelser fungerede Else Mygind Sørensen som lærer, de seneste år oftest i faget tysk, indtil hun i 1976 blev pensioneret. I mange år derefter sås Else og Aage ofte i gadebilledet på deres daglige gåture, og de glædede sig altid over at hilse på venner og gamle elever. De seneste år har Else Mygind Sørensen modtaget kærlig pleje fra personalet på Drachmannsvænget. Else og Aage fik sammen døtrene Bodil og Ellen, og i de forløbne år er familien udvidet med fire børnebørn og seks oldebørn.