Aalborg

Dødsfald

¿ Bent Madsen, fhv. købmand, Blomstermarken 117, Aalborg, 79 år. I en meget lang årrække drev han og hustruen Ellen Madsen købmandsforretning i Løkkegade i Aalborg, og Bent Madsen sad 16 år i Aalborg Købmandsforenings bestyrelse. Han var født i Agersted som én af syv brødre og kom tidligt i lære i skibsproviantering i firmaet Saxberg i Skagen. Efter militærtjenesten fik han job i en skibsproviantering i Nykøbing Mors. Her traf han i pensionatet Ellen, som han giftede sig med i 1952. Parret købte købmandsforretning i Løkkegade i Aalborg og drev den i 10 år, før de købte en forretning på hjørnet i samme gade og lagde de to sammen. Helt til 1991 drev ægtefællerne forretningen, men valgte så at gå på pension, og i 1992 flyttede de fra 3. sals lejligheden i Løkkegade til ejerlejligheden i Blomstermarken. Det var let for dem at gå på pension, for de var gennem de mange år i forretningen vant til at arbejde tæt sammen i hverdagen. Men de seneste år havde Bent Madsen besvær med helbredet og mobiliteten. Da der til lejligheden i Løkkegade ikke hørte altan, købte Ellen og Bent Madsen i sin tid kolonihave i Engen, og det blev i 25 år et dejligt fristed, som de nød. Også sang var Bent Madsen meget glad for, og i mange år udøvede han denne interesse i Operettekoret i Aalborg. Bent Madsen efterlader hustruen Ellen, en søn i Aalborg, fire børnebørn samt tre brødre.