Sulsted

Dødsfald

Jacob Frandsen

Jacob Frandsen

‡Jacob Frandsen, Slugten, Sindal, tidligere Vester Tversted, 89 år. Jacob Frandsen var født i Hørmested som nummer tre i rækken af fire drenge. Efter at have været elev på Stidsholt Ungdomsskole og efter at have været indkaldt til Civilforsvaret i Thisted tjente han som landbrugsmedhjælper på forskellige gårde, bl.a. i Vust. I 1947 blev han gift med Ellen Christensen fra Vogn, og parret boede en kort tid i Agerledet i Sindal, men købte så ejendommen i Vester Tversted, hvor de drev landbrug, og hvor parrets tre døtre voksede op under gode og trygge forhold. Efter Ellens død i 1998 blev Jacob boende, men dyrene blev efterhånden sat ud, og jorden solgt fra. Jacob kom meget til Frederikshavn for at deltage i arrangementer for ældre. Og det var her, han traf Lilly, som blev hans gode veninde, men som døde for fire år siden. Jacob solgte siden gården og flyttede til et rækkehus i Slugten i Sindal. Jacob havde gehør for musik og kunne frembringe skønne toner såvel på violin som harmonika. Han havde også evnen til at kunne arbejde i træ og har fremstillet flotte dekorative ting. Jacob Frandsen efterlader sine tre døtre og svigersønner, Hanne og Kent i Tune, Gerda og Jan i Sulsted samt Bente og Hans i Helsinge. Desuden efterlader han fem børnebørn og seks oldebørn.