Pandrup

Dødsfald

‡Gudrun Marie Larsen (født Nielsen), Løkkenvej 31, Pandrup, 83 år. Hun var født på Pandrup Mark, og efter endt skolegang kom hun ud at arbejde som ung pige i huset. Hun mødte luftmontør Jens Peter Larsen. De blev gift og boede til leje, indtil de i 1950 byggede hus på Løkkenvej i Pandrup. Her fik de mange gode år sammen, inden Jens Peter i 1979 pludselig døde. Gudrun boede i huset til sin død. Gudrun Larsen blev efter det første barn hjemmegående, og det blev gennem årene til en børneflok på 12. For Gudrun betød familien alt. Med sin varme og omsorg for alle formåede hun sammen med Jens Peter at skabe et hjem med gode og trygge rammer for den store børneflok. Gudrun besad en speciel evne til at få alle til at føle sig velkomne, og tit og ofte blev hjemmet samlingspunkt for både egne og andres børn. Der gik næsten aldrig en dag uden besøg i hjemmet af den ene eller anden. Gudrun havde altid kaffe på kanden og tog sig tid til en snak. Efterhånden kom der svigerbørn, børnebørn, oldebørn og her til sidst et lille tipoldebarn til. Familien voksede fortsat. men hjerterummet udvidede sig tilsvarende. Børnebørnene fik en stor plads i hendes hjerte, og de nød at komme hjem til hende. Gudrun fulgte med i, hvad der skete rundt om i verden og tog gerne del i en livlig debat herom. Hun var meget interesseret i sport, og ved landskampe var hun altid at finde foran skærmen. Hun havde en stor have, hvor hun har tilbragt mange timer. Hun elskede sine blomster, og hun fulgte ivrigt med i fuglelivet i haven. Sammen med Jens Peter fik hun også smag for at rejse. Da børnene var små, tog parret hvert år på campingferier, hvor børnene på skift kom med. Senere blev det til ferie til varmere himmelstrøg. Efter Jens Peters død fortsatte Gudrun sine rejseaktiviteter sammen med sine børn, og det blev til ture så langt væk som Brasilien og Canada. Gudrun havde sukkersyge og var de sidste år i dialyse hver nat. Alligevel formåede hun at bevare sit gode humør og fortsat være familiens samlingspunkt. Gudrun Larsen efterlader en stor familie.