Hobro

Dødsfald

‡Tove Louise Munkholm, Strandvejen 8, Haverslev, 67 år. Hun voksede op i Aars, hvor hendes forældre drev købmandsforretning. På Aars Apotek blev hun uddannet defektrice og kom i 1962 til Haverslev som klinikassistent hos læge Eskelund. Tove blev i 1964 gift med Svend Munkholm, som hun i 1966 oprettede vognmandsforretning sammen med, og hvor hun passede regnskabet samt kørslen med dyr. Tove Munkhom var aktiv på flere områder i lokalsamfundet. Hun har således siddet i skolebestyrelsen samt kommunalbestyrelsen og var meget interesseret i politik. Hun har arbejdet meget med fysisk og psykisk handicappede unge mennesker, bl.a i specialklassen på Sortebakkeskolen samt ved oprettelsen af Bækkebo i Haverslev. Desuden har hun siddet i ældrerådet på Plejehjemmet Haversdal og været med til indsamling af tøj m.m. til hjælp til fattige børn på polske børnehjem, som hun også har besøgt ved forskellige lejligheder. Derudover har Tove Munkholm været ferieafløser på Farsø Sygehus i medicindepotet, og sideløbende med arbejdet i vognmandsforretningen har hun passet flere af byens børn. Tove var altid en glad og positiv person, som kunne lide at hjælpe og gøre noget for andre. For ca. fire år siden fik hun konstateret parkinsons syge. En sygdom som har været hård ved hende, og som hun til sidst måtte opgive kampen overfor. Tove Munkholm efterlader sin mand, tre børn og fem børnebørn.